انجمن روانشناسی ایران
Menu

روانشناسی مثبت

گروه تخصصی روانشناسی مثبت

گروه تخصصی روانشناسی مثبت در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، انتخابات خود را برگزار کرد. براساس انتخابات به عمل آمده، اعضای شورای گروه به شرح زیر انتخاب شدند:

دکتر شهریار شهیدی

علیرضا معماریان

دکتر سیدآرش تقوی

مانا چم زاده

غزال گلشنی

اخبار گروه تخصصی روانشناسی مثبت

دومین سمپوزیوم سراسری روانشناسی مثبت، فرصت ها و چالش ها

دومین سمپوزیوم سراسری روانشناسی مثبت، فرصت ها و چالش ها 18 بهمن 1395

دومین سمپوزیوم سراسری روانشناسی مثبت، فرصت ها و چالش ها

زمان و مکان برگزاری: : 14 اسفند ماه 1395 .... تالار مولوی، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان عضویت گروه تخصصی روانشناسی مثبت

RSS