انجمن روانشناسی ایران
Menu

روانشناسان ایران

معرفی روانشناسان ایران

دكتر حسن پاشاشريفي

نویسنده: مدیر سایت/جمعه, 16 بهمن,1394/دسته بندی ها: روانشناسان ایران

به این مطلب امتیاز دهید:
5.0

دکتر حسن پاشا شريفي

برای رعایت اختصار، مقالات ارایه شده در سمینارها و طرح های پژوهشی ذکر نشده است

اطلاعات شخصي:

1- نام و نام خانوادگي: حسن­ پاشا شريفي

2- تاريخ تولد: 1312        

3- محل تولد: سُنقُر (کرمانشاه)

4- گروه آموزشي: روان­شناسي

5- دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي

6- مرتبة علمي: دانشيار

7- ايميل:HPSSR@YAHOO.COM

سوابق تحصيلي:

1- اخذ مدرک ديپلم از دانشسراي مقدماتي کرمانشاه در سال 1332

2- اخذ ديپلم ششم متوسطه در رشتة ادبيات به صورت داوطلبانه در سال 1334

3- کسب ليسانس علوم تربيتي در دانش­سراي عالي در سال1341 در تهران

4- کسب فوق ليسانس مشاوره و راهنمايي از دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1348

5- دکتراي روان شناسي در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران در سال 1368

سوابق شغلي:

*      آموزگار در وزارت آموزش و پرورش

*      دبير مقطع دبيرستان

*      دبير مراکز تربيت معلم

*      مشاور راهنمايي تحصيلي

*      رئيس آموزش و پرورش هرسين در استان کرمانشاه

*      معاون ادارة کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش و مسئول تدوين آزمون­هاي رواني و پيشرفت تحصيلي

*      مدير کل آموزش و پرورش استان لرستان

*      مدير کل دفتر آموزش پيش­دبستاني و ابتدائي وزارت آموزش و پرورش

*      تدريس در دانشگاه تربيت معلم

*      تدريس در دانشگاه سپاهيان انقلاب (علامه طباطبائي کنوني)

*      عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و نيز واحد رودهن

*      عضو هيأت مديرة انجمن مشاورة ايران

*      عضو شوراي مرکزي سازمان نظام روان شناسي و مشاورة جمهوري اسلامي ايران

*      رئيس کميسيون تخصصي سنجش و ارزشيابي سازمان نظام روان­شناسي و مشاورة جمهوري اسلامي ايران

فعاليت هاي علمي:

*      راهنمايي و مشاورة بيش از 20 مورد پايان­ نامة دوره دکتري

*      نظارت بر بيش از 60 مورد از پژوهش­هاي انجام­ شده در وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه­ها

*      تشکيل بیش از 30 مورد کارگاه ­هاي آموزشي سنجش و ارزشيابي، کاربرد آزمونهاي رواني و روشهاي تحقيق براي اعضاي هيأت علمي

*      راهنمايي حدود 200 مورد از پايان ­نامه ­هاي کارشناسي ارشد در رشته ­هاي روان­شناسي، مشاوره، روان­سنجي و علوم تربيتي

 

فهرست کتاب هاي تأليفي:

عنوان

نويسندگان يا مترجمان

محل نشر، ناشر

سال انتشار

1- راهنمايي در کلاس درس

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، اشرف افشاري، علي اکبر درويشيان

تهران، مترجمان

1347

2- سنجش و اندازه­گيري در روان­شناسي و تعليم و تربيت

تأليف: حسن­پاشا شريفي

تهران، مؤلف

1348

3- شيوه­هاي ارزشيابي از آموخته­هاي دانش­آموزان

تأليف: حسن­پاشا شريفي

وزارت آموزش و پرورش

1360

4- روان­شناسي هوش و سنجش آن

تأليف: حسن­پاشا شريفي

دانشگاه پيام نور

1375

5- سنجش شخصيت

تأليف: حسن­پاشا شريفي

دانشگاه پيام نور

1377

6- کاربردهاي بجا و نابجاي روان­شناسي

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، جعفر نجفي زند

انتشارات سخن

1378

7- روش­هاي تحقيق در علوم تربيتي

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، نرگس طالقاني

انتشارات رشد

1379

8- اصول روان­سنجي و روان­آزمايي

تأليف: حسن­پاشا شريفي

انتشارات رشد

1377 و 1384

9- نظريه و کاربرد آزمون­هاي هوش و شخصيت

تأليف: حسن­پاشا شريفي

انتشارات سخن

1376 و 1384

10- مباني پژوهش در علوم رفتاري در دو جلد

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، جعفر نجفي زند

انتشارات آواي نور

1377 و 1383

11- راهنماي سنجش رواني در دو جلد

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، محمد رضا نيک­خو

انتشارات رشد

1373 و 1383

12- ويرايش جديد سنجش رواني در دو جلد

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، محمد رضا نيک­خو

انتشارات سخن

1384

13- روش­هاي آماري در علوم رفتاري

تأليف: حسن­پاشا شريفي، جعفر نجفي زند

انتشارات سخن

1377 و 1384

14- جرم و شخصيت

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، جعفر نجفي زند

انتشارات سخن

1376

15- روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري

تأليف: حسن­پاشا شريفي، نسترن شريفي

انتشارات سخن

1380 و 1383

16- تفسير و راهنمايMMPI,MMPI2

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، محمد رضا نيک خو

انتشارات سخن

1379

17- تاريخ روان شناسي نوين در دو جلد

ترجمه: علي اکبر سيف, حسن­پاشا شريفي، جعفر نجفي زند، خديجه علي آبادي

انتشارات رشد

1376

18- تاريخ روان­شناسي نوين ويرايش جديد

ترجمه: علي اکبر سيف, حسن­پاشا شريفي، جعفر نجفي زند، خديجه علي آبادي

انتشارات رشد

1384

19- پويايي گروه

ترجمه: حسن­پاشا شريفي، جعفر نجفي زند

انتشارات آگاه

1380 و 1384

20- اصول و روش­هاي راهنمايي و مشاوره

تأليف: حسن­پاشا شريفي ، سيد مهدي حسيني

انتشارات رشد

1356 و 1368

21- روان­شناسي مثبت

ترجمه: حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي زند

انتشارات سخن

1385

22- تفاوت های فردی:نظریه و سنجش

ترجمه: حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي زند

انتشارات سخن

1380

عنوان مقاله ­های علمی پژوهشی:

عنوان مقالة تأليفي

عنوان مجله يا نشريه

شماره

سال انتشار

1- بررسي علل عدم گرايش اعضاي هيأت علمي علوم انساني به تحقيق (با همکاري خانم مريم امينايي)

پژوهش هاي تربيتي، فصلنامة علمي _ پژوهشي مؤسسة‏ تحقيقات تربيتي (دانشگاه تربيت معلم )

4 و3

1375

2- بررسي نارسايي­هاي (ناتواني­هاي) يادگيري دانش­آموزان مدارس ابتدايي تهران (با همکاري دکترمحمد رضا بهرنگي و دکتر سيميندخت حسينيان)

فصلنامة علمي _ پژوهشي مؤسسة‏ تحقيقات تربيتي (دانشگاه تربيت معلم)

2

1376

3- نقش آزمون­هاي رواني در راهنمايي و مشاوره

فصلنامة تعليم و تربيت، پژوهشکدة تعليم و تربيت، وزارت آ. پ.

4

1378

4- بررسي سهم هر يک از ملاکهاي هدايت تحصيلي در پيش­بيني پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان نظام جديد متوسطه (با همکاري دکتر احمد نويدي)

چکيدة پژوهش­هاي برتر، پژوهشکدة تعليم و تربيت، وزارت آ. پ.

5

1379

5- تدوين و هنجاريابي آزمون­هاي پيشرفت تحصيلي دورة ابتدايي و راهنمايي(زبان فارسی)

فصلنامة تعليم و تربيت، پژوهشکدة تعليم و تربيت، وزارت آ. پ.

2 و 1

1381

6- سنجش ملي پيشرفت تحصيلي (با همکاري خانم زهرا دانش­پژوه)

فصلنامة تعليم و تربيت، پژوهشکدة تعليم و تربيت، وزارت آ. پ.

3

1383

7- رابطة خلاقيت و ويژگي­هاي شخصيتي دانش­آموزان دبيرستان­هاي تهران

نوآوري­هاي آموزشي _ فصلنامة علمي- پژوهشي

7

1383

8- ساخت و هنجاريابي مقياس سنجش رشد اعتقادي دانش­آموزان دورة متوسطة شهر تهران (با همکاري دکتر داود معنوي­پور)

نوآوري­هاي آموزشي _ فصلنامة علمي- پژوهشي

7

1383

9- تهيه و تدوين برنامه­هاي درسي مهارتهاي زندگي براي دانش­آموزان دورة تحصيلي متوسطه (با همکاري دکتر رسول کرد نوقابي)

نوآوري­هاي آموزشي _ فصلنامة علمي- پژوهشي

12

1384

10- مطالعة مقدماتي نظرية هوش چندگانة گاردنر در زمينة موضوعات درسي و سازگاري دانش­آموزان

نوآوري­هاي آموزشي _ فصلنامة علمي _ پژوهشي

11

1384

11- بررسي رابطة خودپنداره با ميزان محبوبيت دانش­آموزان دبيرستاني تهران با همکاریگشت­بانو فضلي، غلامعلي سرمد، قاسم قاضي

پژوهش­هاي روان­شناختي

4و 3

1374

12- بررسي ميزان شيوع سندرم فرسودگي شغلي در بين مشاوران و روان­درمانگران متخصص با همکاری پايان نامة رضا خاکپور، بهروز بيرشک، قاسم قاضي

پژوهش­هاي روان­شناختي

1 و 2

1377

13- بررسي رابطة بين اشتغال زنان و رضايت زناشويي آنان با همکاری علي­اکبر عباس گرمرودي، باقرثنايي ذاکر، قاسم قاضي

پژوهش­هاي روان­شناختي

3 و 4

1378

14- اعمال مديريت راهبردي و عوامل مؤثر بر آن در سازمان­هاي غيردولتي زنان فعال در بخش خدمات حمايتي تهران با همکاری محمود حريرچي،رضا ببري

فصلنامه علمي _ پژوهشي مددکاري اجتماعي _ توانمندسازي اجتماعي

2

1385

15- بررسي اثربخشي تدريس به شيوة حل مسئله و ارزشيابي بر اساس شاخص­هاي پژوهش­گرانه در پرورش روحية پژوهش­گري

نوآوري هاي آموزشي _ فصلنامة علمي- پژوهشي

14

1386

16- ارزشیابی اجرای آزمایش ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدائی برخی از مناطق آموزشی کشور(85-1384)

فصلنامة تعليم و تربيت، پژوهشکدة تعليم و تربيت، نشریه علمی - پژوهشی

88

1386

-17سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسائل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان

نوآوري هاي آموزشي _ فصلنامة علمي- پژوهشی

18

1385

18- پیش بینی تعهد سازمانی اعضای هیات علمی بر اساس ادراک آنان از محیط کار

فصلنامه علمی- پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی(مالک میرهاشمی)

31

1386

 

 

 

19-میزان همخوانی تشخیص مبتنی بر قضاوت بالینی روان شناسان و مشاوران با نتایج اجرای آزمونMMPI

فصلنامه علمی –پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی مالک میر هاشمی

31

1386

20-بررسی حوزه معنایی بیماران افسرده و اثر بخشی آن در امر مشاوره

فصلنامه علمی –پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره

29

1388

21-ارائه مدل مناسب برای بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمان مدارس ابتدایی

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

13

1387

22-رابطه هوش هیجانی با درگیری شغلی پرستاران

فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

9

1387

23-منابع استرس دانشجویان

فصلنامه علمی –پژوهشی اندیشه ورفتار دانشگاه آزاد واحد رودهن

9

1387

24-بررسی ویژگی های شخصیتی و صلاحیت های علمی و حرفه ای مشاوران موفق از دیدگاه جامعه مشاوران استان تهران و شهرستان های آن

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

10

1387

25-ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مشاوران موفق از دیدگاه جامعه مشاوران

فصلنامه اندیشه ورفتار

10

1387

26-مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

9

1386

27-تدوین فرم کوتاه پرسشنامه 2MMPI-در دانشجویان ایرانی

فصلنامه تحقیقات روان شناختی

1

1388

28-نیازهای مطالعاتی دانش آموزان دوره متوسطه کشور درباره کتابهای غیر درسی

فصلنامه علمی –پژوهشی نوآوری آموزشی

28

1387

29-بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صتعتی ایران با همکاری آناهیتا صالح بلوردی

فصلنامه تازه های صنعتی سازمانی

2

1389

30-بررسی خلاقیت دانش آموزان تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان با همکاری مهدی قدرتی

فصلنامه تازه های صنعتی سازمانی

3

1389

31-رابطه ادراک در عوامل محیط کار (نقش های شغلی ،ویژگی های شغلی ،سبک نظارتی و ساختار سازمانی)وسطح درگیری شغلی

مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا

4

1389

32-ارائه مدلی جهت ارزیابی توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری علیرضا چناریو نادر قلی قورچیان

اندیشه های تازه در علوم تربیتی

22

1390

33-ارائه مدل مناسب برای بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمان مدارس ابتدایی با همکاری دکتر فرانک موسوی

فصلنامه علمی –پژوهشی اندیشه های تازه درعلوم تربیتی ،سال چهارم

13

شماره اول،زمستان 87

34-بررسی ویژگی های شخصیتی و صلاحیت های علمی و حرفه ای مشاوران موفق از دیدگاه جامعه مشاوران استان تهران و شهرستان های آن با همکاری دکتر فریده دوکانه ای ودکتر عبدالله شفیع آبادی

فصلنامه علمی –پژوهشی اندیشه های تازه درعلوم تربیتی

10

سال سوم شماره دوم1387

35-رابطه هوش هیجانی با درگیری شغلی پرستاران با همکاری دکتر مالک میرهاشمی ،شیما ثابتی

فصلنامه علمی –پژوهشی اندیشه های تازه درعلوم تربیتی

8

1387

36-منابع استرس دانشجویان باهمکاری سیمین دخت رضا خانی ، علی دلاور،عبدالله شفیع آبادی

فصلنامه اندیشه ورفتار رودهن

9

پاییز 87

37-ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مشاوران موفق از دیدگاه جامعه مشاوران با همکاری –فریده دکانه ای و عبدالله شفیع آبادی

فصلنامه اندیشه ورفتار رودهن

10

زمستان 1387

39-مقایسه خلاقیت وهوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی علیرضا پیر خالقی ،دکتر داود معنوی پور

فصلنامه علمی –پژوهشی اندیشه های تازه درعلوم تربیتی

9

1386

40-بررسی تاثیر درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در راهنمایی تحصیلی دانش آموزان

تازه ها و پژوهش ها یا مشاوره انجمن مشاوران ایران

جلد 6شماره 24

1386

41-نسخه کوتاه شده و ایرانی آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا مسعود حسین چاری ،هومن ،حسین داوری

فصلنامه علمی-پژوهشی اندازه گیری تربیتی

3

1389

42-پیش بینی تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی بر اساس ادراک آنان از محیط کار با همکاری مالک میرهاشمی ،غلامرضا نفیسی،سیف اله بهاری

فصلنامه علمی پژوهشی دانش وپژوهش

31

1386دانشگاه آزاد واحد خوزستان

43-رابطه کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه ای دانش آموزان ابتدایی اصفهان با همکاری فاطمه رضایی،حسن احدی ، یوسف کریمی

فصلنامه علمی پژوهشی دانش وپژوهش

33

1386

44-ارزشیابی وضع موجود توانمندی های حرفه ای اعضای هیآت علمی (غیرپزشکی)دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری علیرضا چناری ،نادر قلی قورچیان

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت آموزشی

1

1389

45-مطالعه روند افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر و عوامل موثر بر این روند با همکاری مژگان طباطبایی،دکتر فتاح ناظم

چکیده مقاله های همایش علمی پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان_شعبه رودهن

 

1386

46-مقایسه سطح دانش فرا شناختی حل مساله دانش آموزان ابتدایی به تکیک سطح( پیشرفت تحصیلی ) پایه تحصیلی وجنسیت با همکاری زهره عبا باف

فصلنامه علمی –پژوهشی اندیشه های تازه درعلوم تربیتی

2

1388

47-رابطه بین نگرش به مواد مخدر و نا ایمنی در قانون

فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات روان شناختی

3

1388

48-میزان همخوانی تشخیص مبتنی بر قضاوت بالینی روان شناسان و مشاوران با نتایج اجرای آزمونMMPI

فصلنامه اندیشه ورفتار رودهن

6

1386

 


 

چاپ

تعداد مشاهده (6395)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
astropay bozdurma
ver pelis porno online gratis Couples first swinging experience film porno con rocco sifredi
antalya escort
Kayseri escort
implant fire truck