انجمن روانشناسی ایران
Menu

روانشناسان ایران

معرفی روانشناسان ایران

دکتر رضا زمانی (عضو هیات مدیره 1، 2 ،6 ، 7، 10 و از موسسان انجمن)

نویسنده: مدیر سایت/پنجشنبه, 15 بهمن,1394/دسته بندی ها: روانشناسان ایران

به این مطلب امتیاز دهید:
2.6

 

نام و نام خانوادگی : رضا زماني

كارشناسي: اقتصاد، علوم سياسي و حقوق، دانشگاه تهران، 1340

كارشناسي ارشد: روان‌شناسي، دانشگاه تهران، 1344

دكتري: روان‌شناسي باليني، رشته فرعي يادگيري، دانشگاه مينه سوتاي آمريكا، 1974

رتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: دانشگاه تهران، 1/12/1353 (بازنشسته از تاريخ 1/6/1385)

 

٭ مسؤوليت‌هاي دانشگاهي:

1- سرپرست مؤسسه روان‌شناسي، دانشگاه تهران، 7/1/1358 تا 2/10/1363

2- نماينده مؤسسات تحقيقاتي وابسته به دانشكده ادبيات و علوم انساني در شوراي پژوهش دانشگاه، از 1/4/63 تا ..

3- نماينده گروه روان‌شناسي در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، از ابتداي 1375 تا 1381

4- معاون پژوهشي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 14/2/1376 تا 19/8/1376

5- عضو كميته ارتقاء دانشكده، 10/3/78 تا كنون

6- عضويت در هيأت مميزه دانشگاه تهران (نماينده هيأت علمي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي)، دو دوره از 1380 تا 1384

7- معاون پژوهشي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 2/9/1381 تا 25/7/1382

8- رئيس دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 26/7/1382 تا 1/6/1385

9- عضو گروه واژه‌گزيني تخصصي روان‌شناسي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، از 2/11/81 تا کنون

10- عضو كميته ملي آموزش عالي وابسته به كميسيون ملي يونسكو، از 5/7/1385 تا کنون

11- مدير برنامه­هاي آموزشي و پژوهشي روان­شناسي در پژوهشكده علوم شناختي، از 1/9/1385 الي 30/8/1386

12- سرپرست پژوهشكده علوم شناختي از 1/9/1386 تا 31/6/1389

 

٭ تأليفات (انفرادي و مشترك)

مقالات

1- بايوفيدبك و فشار خون، نشريه روان‌شناسي، 1355

2-  بررسي پژوهشي تغذيه رايگان، نشريه دانشكده، 1356

3- پژوهشي در مورد تأثير اكثريت متفق بر اقليت واحد؛ بازسازي آزمايش اصلي همنوايي‌اش با آزمودني‌هاي ايراني،

    پژوهش‌هاي روان‌شناختي، 1370

4- پيگردي در حافظه كوتاه‌مدت؛ اثر تكرار و جايگاه در فهرست بر زمان واكنش، در شرايط حذف مرور ذهني،     پژوهش‌هاي روان‌شناختي، 1371، دوره 1، شماره 3 و 4

5- تفاوت ادراك بينايي در زن و مرد، مجله دانشكده ادبيات، 1374

6- جنبه‌هاي روان‌شناختي ناباروري، پژوهش‌هاي روان‌شناختي، شماره 8، 1376 

7- بررسي تأثير فشار رواني بر برخي از متغيرهاي سيستم ايمني با توجه به نقش سرسختي روان‌شناختي، مجله روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران، 1380

8- تأثير حالات خلقي بر سرعت پردازش ذهني، مجله دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1382 

9- مطالعة مقايسه­اي پايه­هاي فردي، شناختي، و انگيزشي پيشداوري نسبت به مهاجران افغان، مجله پژوهش­هاي روان­شناختي، 1384 

10- بررسي رابطة سبک­هاي مقابله و اسناد با افسردگي، شماره 17 مجله پژوهش­هاي روان­شناختي 1385            

11- رابطه سبك­هاي اسناد با رخدادهاي استرس­زاي زندگي و سلامت عمومي، شماره 18 مجله پژوهش­هاي   روان­شناختي 1385

12- بررسي رابطة رضايت شغلي با سلامت رواني كاركنان (مطالعة موردي اداره كل امور مالياتي غرب تهران)، فصلنامه ماليات و توسعه، پيش شماره سوم، بهار و تابستان 1386

13- تعيين مشخصات روان­سنجي مقياس درجه­بندي SNSP-IV اجراي والدين، فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشی، دوره 1، شماره 31، پاييز 1386

14- رابطة افكار مثبت و منفي اتوماتيك با افسردگي، مجله روان­شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، شماره 3، پاييز 1386

15- اعتباريابی نسخة فارسی پرسشنامة بازنگری شده وسواسی ـ اجباری در جمعيت دانشجويی، مجله پژوهشهاي روان­شناختي شماره 21 مجله پژوهش­هاي روان­شناختي 1387

16- تأثیر مصاحبة انگیزشی بر بهبود شاخص‌های سلامت جسمي (كاهش وزن و كنترل قند خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، مجله روان­شناسی معاصر، پاییز 1387

17- رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی، با توجه به سبک­های تبیین، مجله دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، زمستان 1387

 

18-Nezami, E., Zamani, R., & DeFrank, G. (2008). Linguistic translation of  psychological assessment tools.Evaluation & the Health Professions, 31, 313-317.  

19- اثربخشی مدل اطلاعات ـ انگیزش ـ مهارت­های رفتاری بر میزان پیروی بیماران قلبی ـ عروقی تحت عمل  بای­پس، مجله پژوهشهاي روان­شناختي شماره 24، 1388

 

كتاب‌ها

1-  Treatment of migraine headache through biofeedback or muscular relaxation, 975,   University of Minnesota.

2-   Nezami, E., & Zamani, R. The Persian MMPT-2: In International Adaptations of MMP-2, James N. Butcher (editor), 1996, University of Minnesota Press.

 

3 - پرسش و پاسخ در باب آزادي، دموكراسي و جامعه مدني، نشر ثالث، 1377

4- زمينه روان‌شناسي هيلگارد جلد اول (دو فصل)، انتشارات رشد، 1378

5- زمينه روان‌‌شناسي هيلگارد متن كامل (دو فصل با تجديدنظر كامل)، انتشارات رشد، 1382     

6- اصول شرطي‌سازي و يادگيري، انتشارات رشد، 1387

7- واژه‌نامه تطبيقي روان‌شناسي، روان‌پزشكي و علوم تربيتي، انتشارات قو، زيرچاپ

 

٭ طرح‌هاي تحقيقاتي (انفرادي و مشترك)

1- بررسي پديده همنوايي با گروه در فرهنگ ايراني، 1371

2- تفاوت ادراك بينايي بين زن و مرد، 1371

3- ترجمه و تطبيق فرم فارسي MMPI-2، 1374

4- بررسي شيوع اختلالات رواني در كارگران صنايع، 1377

5- بررسي تأثير استرس بر سيستم ايمني و نقش سرسختي روان­شناسي به عنوان عاملي تعديل­كننده، 1380  

6- آماده سازي و تطبيق فرم فارسي مقياس اضطراب تعامل اجتماعي و مقياس هراس اجتماعي

7- هنجاريابي مقياس درجه­بندي اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي 1385

8- راهنمايي و مشاورة كارهاي پژوهشي متعدد در قالب پژوهش­هاي عملي دوره كارشناسي، پايان­نامه­هاي كارشناسي ارشد، و رساله­هاي دكتري

٭ مقالات ارائه‌شده در مجامع علمي حدود دوازده مورد

 

٭ فعاليت در نشريات علمي

1- نشريه پژوهش‌هاي روا‌ن‌شناختي، بنيانگذار، سردبير و مدير مسؤول، از 1370 تا كنون

2- مجله روان‌پزشكي، عضو هيئت تحريريه، 1355 تا 1357

3- مجله روان‌شناسي انجمن روان‌شناسي ايران، عضو هيئت تحريريه، 1355 تا 1357

4- مجله دانشكده روان‌‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، عضو هيئت تحريريه، از 12/10/1374 تاكنون

5- نشريه علوم شناختي، مؤسسه علوم شناختي، عضو هيأت تحريريه

6- نشريه پژوهش‌هاي رواني ـ تربيتي، دانشگاه تربيت معلم، عضو هيأت تحريريه، 5/3/1382

7- نشريه روان­شناسي معاصر، انجمن روان­شناسي ايران، عضو هيأت تحريريه، 1384

8- نشريه بين­المللي روان­شناسي (International Journal of Psychology) انجمن روان­شناسي ايران، سردبير (يك شماره) و مدير مسؤول و عضو هيأت تحريريه، از 1385

9- نشريه سلامت روان­شناختي، قطب علمي روان­شناسي، دانشگاه تربيت معلم، عضو هيأت تحريريه

 ٭ عضويت در كميته‌هاي علمي مجامع علمي نزديك به ده مورد

 

٭ راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه

- دوره كارشناسي، بسيار متعدد

- دوره كارشناسي ارشد، بيش از 30 مورد

- دكتري، 5 مورد

 

٭ مسؤوليت‌ در انجمن‌هاي علمي

- عضو هيأت مديره انجمن روان‌شناسي ايران، 1355 تا 1357

- عضو هيأت مؤسس انجمن روان‌شناسي ايران، 1373

- عضو هيأت مديره و نایب رئيس انجمن روان‌شناسي ايران، 1373 تا 1377

- رياست هيأت مديره انجمن روان­شناسي ايران از پاييز 1385 تا کنون

 

٭ مجامع علمي

- سخنراني­هاي بسيار در عرصه­هاي داخلي و بين­المللي از جمله: سخنراني در دانشكده روان­شناسي دانشگاه كارلتن كانادا دربارة تاريخچه روان­شناسي در ايران

- رابطه رضايت شغلي با سلامت رواني كارمندان، همايش ملي روان­شناسي و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن/ 16 اسفند 1385.    

        

٭ چندين لوح تقدير

چاپ

تعداد مشاهده (9504)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

tuzla escort
atasehir escort
asa akira tia ling Paying his dues with daughter cory chase pov proon sex hd
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
vdcasino
betexper
imajbet
csgo kasa açma siteleri
Legal age teenager entrances her sex partner indian school girl sexy video
vdcasino ilbet ilbet ilbet casino siteleri
en yüksek bonus veren siteler
voxprima.com
replica rolex watch
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
soap2day