انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازی های عصب نمایشی و بررسی اثربخشی آن بر دلبستگی مادر-نوزاد و سلامت روان نوزادان

چکیده پایان نامه دکتر الهام توکلی طرفی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی

نویسنده: مدیر سایت/یکشنبه, 17 دی,1396/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
3.0

دکتر الهام توکلی طرفی پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازی های عصب نمایشی و بررسی اثربخشی آن بر دلبستگی مادر-نوزاد و سلامت روان نوزادان"  را به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط دکتر شهلا پزشک و  دکتر ژانت هاشمی آذر (اساتید راهنما)، دکتر علی دلاور و دکتر غلامرضا صارمی (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر بازی های عصب نمایشی بر دلبستگی مادر نوزاد و سلامت روان نوزادان صورت گرفت. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح یک بین و یک درون آزمودنی برای بررسی تغییرات دلبستگی و طرح پس آزمون  با گروه کنترل برای بررسی وضعیت سلامت روان نوزادان استفاده شد. جامعه در دسترس متشکل از تمام زنان باردار از چهارماهگی و نوزادان تازه متولد شده ای بود که به بیمارستان نیکان و مرکز خدمات مامایی سلامت مادران مراجعه کرده بودند که از میان آنها با استفاده از نمونه های داوطلب و با درنظر گرفتن ملاک های ورود به پژوهش یعنی سلامت روان مادر، بارداری نخستین فرزند، سن مادر و تحصیلات، 35 نفر در گروه آزمایش دوران بارداری، 35 نفر در گروه آزمایش پس از تولد و 35 نفر در گروه گواه جای گرفتند. مداخله از ابتدای ماه چهارم بارداری آغاز شد و جلسات به صورت 15 روز یک بار و به شکل گروهی برای مادران به مدت زمان یک ساعت برای هر جلسه در محل مرکز سلامت مادران تشکیل شد. پس از زایمان ادامه جلسات هر پانزده روز یکبار در محل مطب متخصص اطفال یا منزل شرکت کنندگان به صورت انفرادی برای مدت زمان یک ساعت اجرا می شد. تعداد کل جلسات مداخله 24 جلسه در مدت زمان یکسال بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف، یومن ویتنی، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل، کروسکال والیس و آزمون فیشر استفاده شد.

نتایج نشان داد که برنامه مداخله ای مبتنی بر بازی های عصب نمایشی تاثیر مثبتی بر سلامت روان نوزادان در پایان شش ماهگی دارد اما در مورد تاثیرگذاری آن روی دلبستگی مادر-نوزاددر سطح آمار توصیفی تغییراتی مثبت مشاهده شد اما در سطح آمار استنباطی تفاوت ها در برخی زیرمقیاس ها معنادار نبودند. با این وجود به دلیل آثار مثبت برنامه مثل افزایش حساسیت و پاسخ گویی مادران به نوزادان و آثار مثبت در بعد سلامت روان، اجرای آن به ویژه روی گروه های در خطر توصیه می شود.

چاپ

تعداد مشاهده (1682)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
implant
drugs porn
www.copeland.club
asa akira tia ling Paying his dues with daughter cory chase pov proon sex hd
beylikduzu escort bayan milf porno