انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

شناسایی انگیزه های زیربنایی تغییر نگرش در پارادایم های مختلف ناهماهنگی شناختی

چکیده پایان نامه دکتر روح اله منصوری دانش آموخته دکترای روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده: مدیر سایت/دوشنبه, 17 اردیبهشت,1397/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
1.2

دکتر روح اله منصوری پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان  "شناسایی انگیزه ­های زیربنایی تغییر نگرش در پارادایم­ های مختلف ناهماهنگی شناختیرا به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط دکتر محمود حیدری (استاد راهنما)، هدایت شده است.

 

چکیده:

طبق نظریه ناهماهنگی شناختی، وجود ناهم خوانی بین دو شناخت، موجب حالت انگیزشی آزارنده ای (ناهماهنگی) می شود که فرد را وادار می کند با تغییر یکی از شناختها ناهم خوانی بین آنها را کاهش دهد (لیانگ، 2016). اگرچه این نظریه در اصل به عنوان یک نظریه انگیزشی قلمداد می‌شود، اما ادبیات پژوهشی ناهماهنگی درباره انگیزه‌های زیربنایی ایجاد ناهماهنگی نارسایی‌های زیادی دارد. به علاوه، اگرچه ناهماهنگی در سه پارادایم عمده انتخاب آزاد، موافقت القا شده و عدم تایید باورها رخ می‌دهد، اما پژوهش‌های انجام شده از تفاوت ماهوی بین این سه موقعیت غفلت ورزیده و به همین دلیل منجر به نظریه‌پردازی‌های متناقضی در مورد ناهماهنگی شناختی شده‌اند (دیلارد و په‌فو، 2002). به نظر می رسد انگیزه تغییر نگرش در پارادایم انتخاب آزاد "تملک بهترین گزینه"، در پارادایم موافقت القا شده "گرایش به عقلانی و اخلاقی بودن"، و در پارادایم عدم تایید باورها "کارآمدی نظام باورها"ست. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزه‌های تغییر نگرش در هر یک از پارادایم‌های ذکر شده است. سه مطالعه مجزا در قالب طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد که مطالعه اول و سوم از نوع آزمایشی و مطالعه دوم از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بودند. حجم کل نمونه 180 نفر بود که برای هر آزمایش 60 نفر در نظر گرفته شد و در آزمایش اول و سوم از نمونه‌گیری در دسترس و در آزمایش دوم از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. متغیر وابسته در هر سه آزمایش تغییر نگرش بود که برای هر کدام ابزار محقق ساخته جداگانه‌ای با تکیه بر مطالعات پیشین آماده شد و در دو نوبت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. برای پارادایم انتخاب آزاد مداخله بازگشت‌پذیری انتخاب، برای پارادایم موافقت القا شده مداخله میزان عزت نفس و برای پارادایم عدم تایید باورها مداخله کاربردی بودن باور اعمال شد. داده‌ها با روش تحلیل واریانس عاملی تحلیل شد. در پارادایم انتخاب آزاد، به طور معناداری نگرش گروه انتخاب بازگشت‌ناپذیر مثبت تر و نگرش گروه انتخاب بازگشت‌پذیر منفی تر شد (F= 29.48, P< 0.01). در پارادایم موافقت القا شده معیارهای عملکردی بر میزان تغییر نگرش اثر معناداری داشت (F= 19.45, P< 0.01) و در پارادایم عدم تایید باورها نیز کاربردی بودن باور اثر معناداری بر تغییر نگرش نشان داد (F= 15.62, P< 0.01). به این ترتیب هر سه فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفت. یافته‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بر خلاف نظریه‌ها و پژوهش‌های پیشین، در هر پارادایم انگیزه متفاوتی بر تغییر نگرش اثر دارد. در پارادایم انتخاب آزاد، انگیزه تغییر نگرش عدم انسجام شناختی صرف نیست. بلکه اتخاذ بهترین تصمیم و داشتن بهترین گزینه ممکن از بین گزینه‌هاست. در پارادایم موافقت القا شده میزان عزت نفس نشان می‌دهد انگیزه تغییر نگرش عمل به شیوه‌ای اخلاقی و عقلانی است. در پارادایم عدم تایید باورها گرایش به کارآمد بودن نظام باورهاست که انگیزه تغییر نگرش ایجاد می‌کند.

 

کلید واژه: انتخاب، انگیزه، بازگشت‌پذیری، باور، پارادایم، عزت نفس، ناهماهنگی شناختی

چاپ

تعداد مشاهده (2485)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
implant
drugs porn
www.copeland.club
asa akira tia ling Paying his dues with daughter cory chase pov proon sex hd
beylikduzu escort bayan milf porno