انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار انجمن روانشناسی ایران

لینک گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان «چرا روان‌درمانی اثر می کند؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایند محور فراتشخیصی»، شنبه 3 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان «چرا روان‌درمانی اثر می کند؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایند محور فراتشخیصی»، شنبه 3 شهریورماه 1400

بیست و هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 04 مهر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (31)/نظرات (0)/
تگ ها:
جمعه, 02 مهر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (27)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: اخبار
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر حسن حق‌شناس با عنوان «آزمون‌های نوروسایکولوژیک کاربردی »، شنبه 27 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با دکتر حسن حق‌شناس با عنوان «آزمون‌های نوروسایکولوژیک کاربردی »، شنبه 27 شهریورماه 1400

بیست و هفتمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

دوشنبه, 29 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (43)/نظرات (0)/
تگ ها:
سخنراني: کمال‌گرایی-اهمالکاری؛ دو روی یک سکه

سخنراني: کمال‌گرایی-اهمالکاری؛ دو روی یک سکه

سخنران: دكتر مصطفی زارعان ... زمان برگزاري: ٢٩ مهر

شنبه, 27 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (73)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی»، شنبه 20 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی»، شنبه 20 شهریورماه 1400

بیست و ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 21 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (83)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌های علوم اعصاب در روان‌شناسی»، شنبه 13 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌های علوم اعصاب در روان‌شناسی»، شنبه 13 شهریورماه 1400

بیست و پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 14 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (139)/نظرات (0)/
تگ ها:
شنبه, 13 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (106)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: اخبار
تگ ها:
لینک گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400

لینک گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400

بیست و چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 07 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (96)/نظرات (0)/
تگ ها:
ﺳﻪشنبه, 02 شهریور,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (155)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: اخبار
تگ ها:
لینک گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان «دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400

لینک گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان «دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400

بیست و سومین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 31 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (166)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400

لینک گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400

بیست و دومین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 24 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (171)/نظرات (0)/
تگ ها:
جمعه, 22 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (195)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: اخبار
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400

لینک گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400

بیست و یکمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 17 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (177)/نظرات (0)/
تگ ها:
سخنراني: بحران چیست؟ راهکار های مداخله و ساماندهی آن

سخنراني: بحران چیست؟ راهکار های مداخله و ساماندهی آن

سخنران: خانم دكتر فرنگيس كاظمي ... زمان برگزاري: پنجشنبه ٢١مرداد

چهارشنبه, 13 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (211)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک گفتگو با دکتر محمدرضا جلالی با عنوان «ضد روان‌شناسی»، شنبه 9 مردادماه 1400

لینک گفتگو با دکتر محمدرضا جلالی با عنوان «ضد روان‌شناسی»، شنبه 9 مردادماه 1400

بیستمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 10 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (205)/نظرات (0)/
تگ ها:
پنجشنبه, 07 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (693)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: اخبار
تگ ها:
لینک فیلم گفتگو با دکتر دکترمحمدکاظم واعظ موسوی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌ها در روان‌شناسی ورزشی»، شنبه 2 مردادماه

لینک فیلم گفتگو با دکتر دکترمحمدکاظم واعظ موسوی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌ها در روان‌شناسی ورزشی»، شنبه 2 مردادماه

نوزدهمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 03 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (193)/نظرات (0)/
تگ ها:
جمعه, 01 مرداد,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (267)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: اخبار
تگ ها:
لینک فیلم گفتگو با دکتر حبیب‌اله قاسم‌زاده با عنوان «آیندۀ روان‌شناسی بالینی در ایران»، شنبه 26 تیرماه 1400

لینک فیلم گفتگو با دکتر حبیب‌اله قاسم‌زاده با عنوان «آیندۀ روان‌شناسی بالینی در ایران»، شنبه 26 تیرماه 1400

هجدهمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

یکشنبه, 27 تیر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (267)/نظرات (0)/
تگ ها:
لینک فیلم گفتگو با  دکتر شهریار شهیدی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: عمل‌گرایی یا نظریه‌پردازی؟»، شنبه 19 تیرماه 1400

لینک فیلم گفتگو با دکتر شهریار شهیدی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: عمل‌گرایی یا نظریه‌پردازی؟»، شنبه 19 تیرماه 1400

هفدهمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، شنبه 19 تیرماه 1400

یکشنبه, 20 تیر,1400/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (216)/نظرات (0)/
تگ ها:
RSS
123456789
ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
istanbul escort maltepe escort
asa akira tia ling Paying his dues with daughter cory chase pov proon sex hd
gaziantep escort gaziantep escort
vdcasino
maltbahis
betpuan
onwin
replica watches