انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار انجمن روانشناسی ایران

لينك گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینه های همکاری»، شنبه 27 آذرماه 1400

لينك گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینه های همکاری»، شنبه 27 آذرماه 1400

چهلمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

نویسنده: مدیر سایت/یکشنبه, 28 آذر,1400/دسته بندی ها: اخبار, برنامه‌های زنده شنبه شب‌ها

لینک فیلم چهلمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینههای همکاری »، شنبه 27 آذرماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CXovlsMMCAC/?utm_medium=copy_link

مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی

لینک محل برگزاری برنامه‌ها
https://www.instagram.com/iranpsyasso

لینک برنامه‌های قبلی

لینک فیلم اولین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان «رشته، حرفه و انجمن‌ روان‌شناسی ایران»، شنبه 22 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59d
لینک فیلم دومین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر شیوا دولت‌‎‌آبادی با عنوان «اهمیت روان‌شناس بودن»، شنبه 29 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo 
لینک فیلم سومین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر علی فتحی آشتیانی با عنوان «روان‌شناسی فرهنگی»، شنبه 6 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
لینک فیلم چهارمین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر بهروز دولتشاهی با عنوان « بیمه خدمات روان‌شناسی: ضرورت، موانع و راهکارها »، شنبه 13 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
لینک فیلم پنجمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر لادن فتی با عنوان «چه کسی "صلاحیت" کسوت روان‌شناسی را دارد: نگاهی تحلیلی کاربردی به آموزش و ارزشیابی صلاحیت محور در ایران»، شنبه 20 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr 
ششمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان «روان‌شناسی از برکلی تا اهواز»، شنبه 27 دی‌ماه 1399 (به دلیل فنی برگزار نشد و در آینده برگزار خواهد شد)

لینک فیلم هفتمین برنامه شنبه‌شبها؛گفتگو با دکتر محمود دژکام با عنوان «وضعیت روان‌شناسی ما در شرایط فعلی»، شنبه 4 بهمن 1399
https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4 

لینک فیلم هشتمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر ناصر صبحی قراملکی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: گنج در رنج»، شنبه 11 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4

لینک فیلم نهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر محمدعلی مظاهری با عنوان «اهمیت حرفه‌ای‌گری در خدمات روان‌شناسی»، شنبه 18 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl

لینک فیلم دهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان «روان‌شناسی از برکلی تا اهواز»، شنبه 25 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs 

لینک فیلم یازدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حمیدرضا پوراعتماد با عنوان «نقش نهادهای غیر رسمی در حفظ و ارتقای جایگاه علمی و حرفه‌ای روان‌شناسی »، شنبه 2 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k

لینک فیلم دوازدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حمید یعقوبی با عنوان «روان‌شناسان، مراجعان و قوانین حمایتی»، شنبه 9 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637 

لینک فیلم سیزدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر امیرهوشنگ مهریار با عنوان «روان‌شناسی و مسائل اجتماعی کلان»، شنبه 16 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid=1mvdepw0xiske

لینک فیلم چهاردهمین برنامه شنبه‌شبها؛ 
گفتگو با نورمحمد بخشانی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های روان‌شناسی؛ از آموزش تا کار حرفه‌ای، با تاکید به استان‌ها »، شنبه 23 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k 

لینک_فیلم پانزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر حمزه گنجی با عنوان « تعامل روان‌شناسی و خلاقیت»، شنبه 5 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link 

لینک فیلم شانزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با  دکتر ابوالقاسم نوری با عنوان « تعامل روان‌شناسی و خلاقیت»، شنبه 12 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQ4CD9bHEWj/?utm_medium=copy_link 

لینک فیلم هفدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با  دکتر شهریار شهیدی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: عمل‌گرایی یا نظریه‌پردازی؟»، شنبه 19 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CRKCtUFHQre/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم هجدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر حبیب‌اله قاسم‌زاده با عنوان «آیندۀ روان‌شناسی بالینی در ایران»، شنبه 26 تیرماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CRcDzHhHU8A/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم نوزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر دکترمحمدکاظم واعظ موسوی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌ها در روان‌شناسی ورزشی»، شنبه 2 مردادماه

https://www.instagram.com/tv/CRuFXRCHkKZ/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیستمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر محمدرضا جلالی با عنوان «ضد روان‌شناسی»، شنبه 9 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSAIZ_uHP9J/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و یکمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSSLNDlH5sX/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و دومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSkK14LH7gj/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و سومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان « دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CS2O2-BnhWi/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و چهارمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CTINpqon3k0/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و پنجمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌هاي علوم اعصاب در روان‌شناسي»، شنبه 13 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CTaP-nwno52/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و ششمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان « آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی »، شنبه 20 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CTsQNQ4DI5w/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و هفتمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر حسن حق‌شناس با عنوان «آزمون‌های نوروسایکولوژیک کاربردی »، شنبه 27 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CT-SAs-ryKD/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و هشتمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان «چرا روان‌درمانی اثر می کند؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایند محور فراتشخیصی»، شنبه 3 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CUQatKipJQS/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و نهمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر بنفشه غرایی با عنوان « ارزیابی و تشخیص: حلقۀ مغفول‌مانده در درمان»، شنبه 10 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CUibPImLzXS/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌امین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر حسین کاویانی با عنوان «روان‌شناسی ایران: از تئوری تا عمل»، شنبه 17 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CU0eGTmFP7P/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و یکمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر عباس پورشهباز با عنوان «كانون‌هاي ارزيابي: احراز شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي»، شنبه 24 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CVGf1VYjnCi/?utm_medium=copy_link

سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران؛ با عنوان «مشارکت در ارتقای رشته و حرفۀ روان‌شناسی»

لینک فیلم سی‌ و دومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر ایمان دادرس با عنوان «کاربرد نگاه سیستمی در روان‌درمانی: از ضرورت تا واقعیت»، شنبه 1 آبان‌ماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CVYhTqkjTKB/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و سومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر علی صاحبی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به کجا ره می‌سپارد؟ نقدی بر تشکیل کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره اسلامی »، شنبه 8 آبان‌ماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CVqh5okso8P/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و چهارمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه 15 آبان‌ماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CV8jzWnL2aj/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و ششمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان «نیازهای بنیادی روانی و عطش آزادی»، شنبه 29 آبان‌ماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CWgoYdCNlX1/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و هشتمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر علیرضا آقایوسفی با عنوان «روان‌شناسی به مثابۀ حرفه: چالش‌ها و راهکارها»، شنبه 13 آذرماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CXEqFzFv_Gr/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و نهمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر شهین علیایی زند با عنوان « سوء استفادۀ جنسی از کودکان: عبور از مرزهای ممنوعه»، شنبه 20 آذرماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CXWsu0isR_Q/?utm_medium=copy_link


روان‌شناسان ارجمند؛ با اطلاع‌رسانی، اولین گام مشارکت خود را ایفا نمایید.

هر عضو، یک پیام رسان 
وب سایت انجمن www.iranpa.org     
کانال تلگرامی انجمن @iranpsyasso  
اینستاگرام انجمن @iranpsyasso

چاپ

تعداد مشاهده (542)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

tuzla escort
atasehir escort
asa akira tia ling Paying his dues with daughter cory chase pov proon sex hd
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
gaziantep escort gaziantep escort
vdcasino
betexper
imajbet
csgo kasa açma siteleri
Legal age teenager entrances her sex partner indian school girl sexy video
vdcasino ilbet ilbet ilbet casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
replica rolex watch
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
soap2day