جزئیات خبر
اثر بخشی تفسیر انتقال بر فرآیند بینش، شدت افسردگی اساسی و علائم همراه در روان درمانی روان پویشی ...

چکیده پایان نامه دکتری مظاهر رضایی دانش آموخته دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

خبر

 دكتر مظاهر رضایی از پایان‌نامه‌ی دكتري تخصصي خود در رشته‌ی روانشناسی بالینی، با عنوان « اثر بخشی تفسیر انتقال بر فرآیند بینش، شدت افسردگی اساسی و علائم همراه در روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت » به تاریخ 1388 دفاع نمودند. پایان‌نامه‌ي ايشان توسط دكتر پروانه محمدخانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هدايت شده است.

 

چكيده‌ی پایان‌نامه

هدف: پژوهش حاضر بررسی نقش بینش به عنوان واسطه اثر بخشی تفسیر انتقال در تغییر شدت افسردگی و علائم همراه در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی بود.

روش: در این پژوهش با استفاده از طرح تک آزمودنی چند خط پایه ای، 20 جلسه درمان هفته ای یکبار بر روی 6 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی،که به شیوه غیر تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید. آزمودنی ها با تشخیص روان پزشک مبنی بر ابتلا به اختلال افسردگی اساسی و مصاحبه تشخیصی ساختار یافته برای اطمینان از محرز بودن ملاکهای ورود و خروج پژوهش در طرح پژوهش قرار گرفتند. علاوه بر مصاحبه تشخیصی ساختار یافته، نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک برای سنجش شدت افسردگی-و پرسشنامه مختصر علائم برای سنجش علائم همراه مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس پیشرفت روان درمانی راتگرز برای ارزیابی بینش به کار گرفته شد. داده های تحقیق از طریق تحلیل میزان اثر و نمودارها مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: تحلیل داده ها در 5 آزمودنی از 6 مورد شدت افسردگی و علائم همراه در نیمه دوم درمان کاهش پایدار نشان داد. تغییرات توام شدت افسردگی و علائم همراه با سطح بینش فقط در نیمه دوم درمان قانونمند بود.

نتیجه گیری: رابطه تغییر بینش با تغییر شدت افسردگی و علائم همراه آن بعد از تفسیر انتقال رابطه­ای غیر خطی می باشد.

 

واژه هاي کليدي: تفسیر انتقال، بینش، افسردگی اساسی، روان درمانی پویشی کوتاه مدت

 

شما مجاز به مشاهده مشروح این خبر نمی باشید. شما می بایست ابتدا عضو سایت شوید.

نویسنده: Dr-Hamid Poursharifi       تاریخ ارسال: 1389/08/09        تعداد نمایش: 4574

بازگشت
خطايك خطا رخ داد.
Error: Unable to load the Article Details page.