شماره های نشریه
  
شماره های نشریه
rss
بررسی آسیب های عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی

دكتر محمدعلی بشارت، پروانه حدادی، دكتر رضا رستمی، دكتر غلامرضا صرامی فروشانی ادامه مطلب..


تاثير آموزش مهارت های ادراکی سرپرستان شیفت بر ميزان رضايت و عملکرد شغلی کارکنان

منيرالسادات ذاکرفرد، ابوالقاسم نوری، حسین سماواتیان، ايرج سلطانی ادامه مطلب..


ويژگي هاي روانسنجي نسخه فارسی مقیاس چندبعدي بهزيستي مذهبي- معنوي

مجید محمود علیلو، مصطفی زارعان، منصور بیرامی، تورج هاشمی،  مینا الهامی اصل، فاطمه آیت مهر ادامه مطلب..


اثرات مستقیم و غیرمستقیم دانش دیابتی و حمایت اجتماعی بر خودمدیریتی دیابت

اسحق رحیمیان بوگر، محمدعلي بشارت، محمدرضا مهاجری تهرانی، سیاوش طالع پسند ادامه مطلب..


رابطه يادگيري خود گردان و جهت گيري هدف با سبک مديريت کلاس

مهدي عرب زاده، پروين کديور، ولي الله فرزاد، جواد کاووسيان، فريبرز نيکدل ادامه مطلب..


طراحی خوابگاه های جدید براساس ترجیحات دانشجویان در ابعاد معماری و روانشناسی محیطی

آرزو بهزادبهبهانی، محمد علی آبادی، سیامک سامانی، حسین پورنادری ادامه مطلب..


نقش ابعاد سرشت و منش در پيش بيني علايم مثبت و منفي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني

عباس ابوالقاسمی، محمد بهاري، محمد نريماني، عادل زاهد ادامه مطلب..


منابع استرس قهرمانان تیم ملی دو و میدانی معلولین

پونه مختاري، محمد كاظم واعظ موسوي ادامه مطلب..