شما در این صفحه هستید:  تازه‌های کتاب > جزئيات كتب


كارگاه ها و دوره هاي آموزشي
مطالب منتخب سایت
پیوندهای منتخب
خبرنامه


مشخصات كتاب
طرحواره های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی راهنمای عملی برای متخصصان و درمانگران

نويسندگان: لارنس. پی. ریزو، پیتر. ال. دو. تویت، دان. جی. استین، جفری یانگ؛ مترجمان: رضا مولودی، سیما احمدی؛ ویراستار: دکتر لادن فتی؛ سال انتشار: 1390؛ ناشر: انتشارات ارجمند


 

اگرچه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری برای بسیاری از اختلالات روانشناختی مانند افسردگی و اختلالات اضطرابی تأیید شده است، اما کاربرد آن برای بیماران مقاوم به درمان و مبتلا به اختلالات شخصیت با محدودیت مواجه است. بنابراین، در دو دههی اخیر نظریهپردازان بر ارزیابی و تعدیل سطوح عمیقتر شناخت یعنی طرحوارهها تأکید کردهاند. یکی از نظریه‌پردازان مهم در این حیطه جفری یانگ است.

در کتاب حاضر کاربرد نظریهی طرحوارهی یانگ در مورد ارزیابی و درمان اختلالات افسردگی عمده و مزمن، اختلال وسواسی-جبری، اختلال استرس پس از سانحه، اختلالات خوردن، اختلالات وابسته به سوءمصرف مواد، اختلالات سایکوتیک و نارضایتی زناشویی توضیح داده شده است. وجود نمونههایی از جلسات درمانی بر غنای کتاب افزوده است. درمانگرانی که از رویکرد شناختی-رفتاری و یا رویکرد طرحوارهمحور استفاده میکنند، مطالعهی این کتاب را بسیار سودمند خواهند یافت.

print
rating
 نظرات

آلبوم تصاویر
???? ??? ???? ?????
تازه های کتاب
آشنایی با روانشناسان ایرانی
چکیده پایان نامه دکتری
بحث ویژه
طراحی سایت: متخصص سئو    آمار بازدید سایت: