انجمن روانشناسی ایران
Menu

عضویت در انجمن

ثبت نام

برای اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبرو نشوید حتماً از مرورگر کروم (آخرین نسخه) استفاده نمایید.


راهنمای تمدید عضویت:

- لطفاً کسانی که عضو قبلی انجمن هستند حتماً از طریق منوی تمدید عضویت اقدام به ثبت نام نمایند و به هیچ وجه به عنوان کاربر جدید ثبت نام ننمایند. 

- چنانچه تمام آیتم ها (کد عضویت، شماره شناسنامه و تلفن همراه) را وارد کردید و سیستم پیغام داد که کاربری با این مشخصات یافت نشد، شماره شناسنامه را خالی بگذارید و فقط کد عضویت و تلفن همراه را وارد نمایید.