انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

زنده یاد دکتر رضا زمانی (عضو هیات مدیره ۱، ۲ ،۶ ، ۷، ۱۰ و از موسسان انجمن)

  • صفحه اصلی
  • زنده یاد دکتر رضا زمانی (عضو هیات مدیره ۱، ۲ ،۶ ، ۷، ۱۰ و از موسسان انجمن)

زنده یاد دکتر رضا زمانی (عضو هیات مدیره 1، 2 ،6 ، 7، 10 و 11 از موسسان انجمن)


نام و نام خانوادگی : 
رضا زمانی

کارشناسی: اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه تهران، 1340

کارشناسی ارشد: روان‌شناسی، دانشگاه تهران، 1344

دکتری: روان‌شناسی بالینی، رشته فرعی یادگیری، دانشگاه مینه سوتای آمریکا، 1974

رتبه علمی: دانشیار

محل خدمت: دانشگاه تهران، 1/12/1353 (بازنشسته از تاریخ 1/6/1385)

٭ مسؤولیت‌های دانشگاهی:

1- سرپرست مؤسسه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، 7/1/1358 تا 2/10/1363

2- نماینده مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی در شورای پژوهش دانشگاه، از 1/4/63 تا ..

3- نماینده گروه روان‌شناسی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، از ابتدای 1375 تا 1381

4- معاون پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از 14/2/1376 تا 19/8/1376

5- عضو کمیته ارتقاء دانشکده، 10/3/78 تا کنون

6- عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تهران (نماینده هیأت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی)، دو دوره از 1380 تا 1384

7- معاون پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از 2/9/1381 تا 25/7/1382

8- رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از 26/7/1382 تا 1/6/1385

9- عضو گروه واژه‌گزینی تخصصی روان‌شناسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از 2/11/81 تا کنون

10- عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو، از 5/7/1385 تا کنون

11- مدیر برنامه­های آموزشی و پژوهشی روان­شناسی در پژوهشکده علوم شناختی، از 1/9/1385 الی 30/8/1386

12- سرپرست پژوهشکده علوم شناختی از 1/9/1386 تا 31/6/1389

٭ تألیفات (انفرادی و مشترک)

مقالات

1- بایوفیدبک و فشار خون، نشریه روان‌شناسی، 1355

2-  بررسی پژوهشی تغذیه رایگان، نشریه دانشکده، 1356

3- پژوهشی در مورد تأثیر اکثریت متفق بر اقلیت واحد؛ بازسازی آزمایش اصلی همنوایی‌اش با آزمودنی‌های ایرانی،

    پژوهش‌های روان‌شناختی، 1370

4- پیگردی در حافظه کوتاه‌مدت؛ اثر تکرار و جایگاه در فهرست بر زمان واکنش، در شرایط حذف مرور ذهنی،     پژوهش‌های روان‌شناختی، 1371، دوره 1، شماره 3 و 4

5- تفاوت ادراک بینایی در زن و مرد، مجله دانشکده ادبیات، 1374

6- جنبه‌های روان‌شناختی ناباروری، پژوهش‌های روان‌شناختی، شماره 8، 1376 

7- بررسی تأثیر فشار روانی بر برخی از متغیرهای سیستم ایمنی با توجه به نقش سرسختی روان‌شناختی، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران، 1380

8- تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش ذهنی، مجله دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1382 

9- مطالعه مقایسه­ای پایه­های فردی، شناختی، و انگیزشی پیشداوری نسبت به مهاجران افغان، مجله پژوهش­های روان­شناختی، 1384 

10- بررسی رابطه سبک­های مقابله و اسناد با افسردگی، شماره 17 مجله پژوهش­های روان­شناختی 1385            

11- رابطه سبک­های اسناد با رخدادهای استرس­زای زندگی و سلامت عمومی، شماره 18 مجله پژوهش­های   روان­شناختی 1385

12- بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)، فصلنامه مالیات و توسعه، پیش شماره سوم، بهار و تابستان 1386

13- تعیین مشخصات روان­سنجی مقیاس درجه­بندی SNSP-IV اجرای والدین، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره 1، شماره 31، پاییز 1386

14- رابطه افکار مثبت و منفی اتوماتیک با افسردگی، مجله روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره 3، پاییز 1386

15- اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه بازنگری شده وسواسی ـ اجباری در جمعیت دانشجویی، مجله پژوهشهای روان­شناختی شماره 21 مجله پژوهش­های روان­شناختی 1387

16- تأثیر مصاحبه انگیزشی بر بهبود شاخص‌های سلامت جسمی (کاهش وزن و کنترل قند خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، مجله روان­شناسی معاصر، پاییز 1387

17- رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی، با توجه به سبک­های تبیین، مجله دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، زمستان 1387

18-Nezami, E., Zamani, R., & DeFrank, G. (2008). Linguistic translation of  psychological assessment tools.Evaluation & the Health Professions, 31, 313-317.  

19- اثربخشی مدل اطلاعات ـ انگیزش ـ مهارت­های رفتاری بر میزان پیروی بیماران قلبی ـ عروقی تحت عمل  بای­پس، مجله پژوهشهای روان­شناختی شماره 24، 1388

کتاب‌ها

1-  Treatment of migraine headache through biofeedback or muscular relaxation, 975,   University of Minnesota.

2-   Nezami, E., & Zamani, R. The Persian MMPT-2: In International Adaptations of MMP-2, James N. Butcher (editor), 1996, University of Minnesota Press.

3 – پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، نشر ثالث، 1377

4- زمینه روان‌شناسی هیلگارد جلد اول (دو فصل)، انتشارات رشد، 1378

5- زمینه روان‌‌شناسی هیلگارد متن کامل (دو فصل با تجدیدنظر کامل)، انتشارات رشد، 1382     

6- اصول شرطی‌سازی و یادگیری، انتشارات رشد، 1387

7- واژه‌نامه تطبیقی روان‌شناسی، روان‌پزشکی و علوم تربیتی، انتشارات قو، زیرچاپ

٭ طرح‌های تحقیقاتی (انفرادی و مشترک)

1- بررسی پدیده همنوایی با گروه در فرهنگ ایرانی، 1371

2- تفاوت ادراک بینایی بین زن و مرد، 1371

3- ترجمه و تطبیق فرم فارسی MMPI-2، 1374

4- بررسی شیوع اختلالات روانی در کارگران صنایع، 1377

5- بررسی تأثیر استرس بر سیستم ایمنی و نقش سرسختی روان­شناسی به عنوان عاملی تعدیل­کننده، 1380  

6- آماده سازی و تطبیق فرم فارسی مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی و مقیاس هراس اجتماعی

7- هنجاریابی مقیاس درجه­بندی اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی 1385

8- راهنمایی و مشاوره کارهای پژوهشی متعدد در قالب پژوهش­های عملی دوره کارشناسی، پایان­نامه­های کارشناسی ارشد، و رساله­های دکتری

٭ مقالات ارائه‌شده در مجامع علمی حدود دوازده مورد

٭ فعالیت در نشریات علمی

1- نشریه پژوهش‌های روا‌ن‌شناختی، بنیانگذار، سردبیر و مدیر مسؤول، از 1370 تا کنون

2- مجله روان‌پزشکی، عضو هیئت تحریریه، 1355 تا 1357

3- مجله روان‌شناسی انجمن روان‌شناسی ایران، عضو هیئت تحریریه، 1355 تا 1357

4- مجله دانشکده روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه، از 12/10/1374 تاکنون

5- نشریه علوم شناختی، مؤسسه علوم شناختی، عضو هیأت تحریریه

6- نشریه پژوهش‌های روانی ـ تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، عضو هیأت تحریریه، 5/3/1382

7- نشریه روان­شناسی معاصر، انجمن روان­شناسی ایران، عضو هیأت تحریریه، 1384

8- نشریه بین­المللی روان­شناسی (International Journal of Psychology) انجمن روان­شناسی ایران، سردبیر (یک شماره) و مدیر مسؤول و عضو هیأت تحریریه، از 1385

9- نشریه سلامت روان­شناختی، قطب علمی روان­شناسی، دانشگاه تربیت معلم، عضو هیأت تحریریه

 ٭ عضویت در کمیته‌های علمی مجامع علمی نزدیک به ده مورد

٭ راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

– دوره کارشناسی، بسیار متعدد

– دوره کارشناسی ارشد، بیش از 30 مورد

– دکتری، 5 مورد

٭ مسؤولیت‌ در انجمن‌های علمی

– عضو هیأت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران، 1355 تا 1357

– عضو هیأت مؤسس انجمن روان‌شناسی ایران، 1373

– عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن روان‌شناسی ایران، 1373 تا 1377

– ریاست هیأت مدیره انجمن روان­شناسی ایران از پاییز 1385 تا کنون

٭ مجامع علمی

– سخنرانی­های بسیار در عرصه­های داخلی و بین­المللی از جمله: سخنرانی در دانشکده روان­شناسی دانشگاه کارلتن کانادا درباره تاریخچه روان­شناسی در ایران

– رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان، همایش ملی روان­شناسی و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن/ 16 اسفند 1385.    

٭ چندین لوح تقدیر

مصاحبه مجله سپیده دانایی با زنده یاد جناب آقای دکتر رضا زمانی

زندگینامه استاد فقید، زنده یاد دکتر رضا زمانی

وداع با دانشمند بین‌المللی، دکتر رضا زمانی

گزارش تصویری از مراسم یادبود زنده یاد دکتر رضا زمانی

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق