انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

فهرست مجلات روان‌شناسی

فهرست مجلات روان‌شناسی

1. فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران   فارسی ، انگلیسی

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران
مدیر مسئول: دکتر سید احمد واعظى
سردبیر: دکتر امیر شعبانی 
محل انتشار: تهران (این نشریه قبلا با نام اندیشه و رفتار منتشر می شده است)

2.  فصلنامه روانشناسی 

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر جواد اژه ای
سردبیر: دکتر محمدکریم خداپناهی
محل انتشار: تهران 

3. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی 

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد 
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
مدیر مسئول: دکتر احمدعلی فروغی ابری
سردبیر: دکتر اصغر آقایی
محل انتشار: اصفهان  

  4. روانشناسی بالینی 

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
مدیر مسئول: دکتر معصومه خسروی
سردبیر: دکتر پرویز آزاد فلاح
محل انتشار: سمنان

5. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی                                       

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مدیر مسئول: دکتر مهناز اخوان تفتی
سردبیر: دکتر طیبه ماهرو زاده
محل انتشار: تهران                                                                                        

6.  فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی   

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت معلم تهران قطب علمی روانشناسی استرس
مدیر مسئول: دکتر محمد نقی فراهانی
سردبیر: دکتر علیرضا مرادی
محل انتشار: تهران 

پژوهشهای کاربردی روانشناختی7. 

دو  فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: دکتر غلامعلی افروز 
سردبیر: دکتر محمد خدایاری فرد
محل انتشار: تهران 

8.  فصلنامه اندیشه و رفتار 

فصلنامه 
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن
مدیر مسئول: دکتر فرخ لطفی کاشانی
سردبیر: دکتر شهرام وزیری
محل انتشار: رودهن  

     فصلنامه پژوهش های تربیتی و روانشناختی 9.

فصلنامه 
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان،‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مدیر مسئول: دکتر رضا هویدا
سردبیر: دکتر احمدرضا نصر
محل انتشار: اصفهان  

  10. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی   فارسی، انگلیسی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر پریرخ دادستان
محل انتشار: تهران  

11.  فصلنامه روانشناسی شناختی   

فصلنامه 
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت معلم تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدنقی فراهانی

(این نشریه قبلا با نام روانشناسی و اطلاع رسانی منتشر می شده است.)

12. دوفصلنامه روانشناسی معاصر

دو فصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر شهریار شهیدی

سردبیر : دکتر ابوالقاسم نوری

13. نشریه بین المللی روانشناسی  (انگلیسی)

دوفصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

سردبیر : دکتر حسین شکرکن

14. فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

فصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیار : دکتر رضا زمانی

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

15. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز

فصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیاز : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر منصور بیرامی
سردبیر: دکتر امیرهوشنگ مهریار

16. فصلنامه روانشناسی کاربردی

فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب امتیاز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول : دکتر حمیدرضا پوراعتماد

سردبیر: دکتر عصمت دانش

17. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: دکتر غلامعلی افروز 
سردبیر: دکتر محمدعلی بشارت
محل انتشار: تهران

18. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی اجتماعی
مدیر مسئول: دکتر مجید صفاری نیا
سردبیر: دکتر محمود ایروانی
محل انتشار: تهران

Iranian journal of Clinical Psychology (IJCP

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
سردبیر: دکتر پروانه محمدخانی
محل انتشار: تهران

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

مدیر مسول : دکتر فایق یوسفی استادیار گروه روانپزشکی

سر دبیر : دکتر فرزین رضاعی

مجله فصلنامه است و هر فصل بطور مرتب به شکل الکترونیکی چاپ می شود.

فصلنامه روانشناسی سلامت بالینی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران      

مدیر مسئول  و سردبیر: دکتر نادر منیرپور

محل انتشار: تهران

مجله‌ی دانش روان‌شناسی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول: دکتر حسن حمیدپور

سردبیر: دکتر حمیرا قزوینی‌نژاد

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق