انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

لینک گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی»، شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰

  • صفحه اصلی
  • لینک گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی»، شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰
لینک گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی»، شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰

بیست و ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

لینک فیلم بیست و ششمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان « آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی »، شنبه 20 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CTsQNQ4DI5w/?utm_medium=copy_link

مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی

لینک برنامه‌های قبلی

لینک فیلم اولین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان «رشته، حرفه و انجمن‌ روان‌شناسی ایران»، شنبه 22 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59d
لینک فیلم دومین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر شیوا دولت‌‎‌آبادی با عنوان «اهمیت روان‌شناس بودن»، شنبه 29 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo 
لینک فیلم سومین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر علی فتحی آشتیانی با عنوان «روان‌شناسی فرهنگی»، شنبه 6 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
لینک فیلم چهارمین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر بهروز دولتشاهی با عنوان « بیمه خدمات روان‌شناسی: ضرورت، موانع و راهکارها »، شنبه 13 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
لینک فیلم پنجمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر لادن فتی با عنوان «چه کسی “صلاحیت” کسوت روان‌شناسی را دارد: نگاهی تحلیلی کاربردی به آموزش و ارزشیابی صلاحیت محور در ایران»، شنبه 20 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr 
ششمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان «روان‌شناسی از برکلی تا اهواز»، شنبه 27 دی‌ماه 1399 (به دلیل فنی برگزار نشد و در آینده برگزار خواهد شد)

لینک فیلم هفتمین برنامه شنبه‌شبها؛گفتگو با دکتر محمود دژکام با عنوان «وضعیت روان‌شناسی ما در شرایط فعلی»، شنبه 4 بهمن 1399
https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4 

لینک فیلم هشتمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر ناصر صبحی قراملکی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: گنج در رنج»، شنبه 11 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4

لینک فیلم نهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر محمدعلی مظاهری با عنوان «اهمیت حرفه‌ای‌گری در خدمات روان‌شناسی»، شنبه 18 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl

لینک فیلم دهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان «روان‌شناسی از برکلی تا اهواز»، شنبه 25 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs 

لینک فیلم یازدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حمیدرضا پوراعتماد با عنوان «نقش نهادهای غیر رسمی در حفظ و ارتقای جایگاه علمی و حرفه‌ای روان‌شناسی »، شنبه 2 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k

لینک فیلم دوازدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حمید یعقوبی با عنوان «روان‌شناسان، مراجعان و قوانین حمایتی»، شنبه 9 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637 

لینک فیلم سیزدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر امیرهوشنگ مهریار با عنوان «روان‌شناسی و مسائل اجتماعی کلان»، شنبه 16 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid=1mvdepw0xiske

لینک فیلم چهاردهمین برنامه شنبه‌شبها؛ 
گفتگو با نورمحمد بخشانی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های روان‌شناسی؛ از آموزش تا کار حرفه‌ای، با تاکید به استان‌ها »، شنبه 23 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k 

لینک_فیلم پانزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر حمزه گنجی با عنوان « تعامل روان‌شناسی و خلاقیت»، شنبه 5 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link 

لینک فیلم شانزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با  دکتر ابوالقاسم نوری با عنوان « تعامل روان‌شناسی و خلاقیت»، شنبه 12 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQ4CD9bHEWj/?utm_medium=copy_link 

لینک فیلم هفدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با  دکتر شهریار شهیدی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: عمل‌گرایی یا نظریه‌پردازی؟»، شنبه 19 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CRKCtUFHQre/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم هجدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر حبیب‌اله قاسم‌زاده با عنوان «آیندۀ روان‌شناسی بالینی در ایران»، شنبه 26 تیرماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CRcDzHhHU8A/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم نوزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر دکترمحمدکاظم واعظ موسوی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌ها در روان‌شناسی ورزشی»، شنبه 2 مردادماه

https://www.instagram.com/tv/CRuFXRCHkKZ/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیستمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر محمدرضا جلالی با عنوان «ضد روان‌شناسی»، شنبه 9 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSAIZ_uHP9J/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و یکمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSSLNDlH5sX/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و دومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSkK14LH7gj/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و سومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان « دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CS2O2-BnhWi/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و چهارمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CTINpqon3k0/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و پنجمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌های علوم اعصاب در روان‌شناسی»، شنبه 13 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CTaP-nwno52/?utm_medium=copy_link

 

سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران؛ با عنوان «مشارکت در ارتقای رشته و حرفۀ روان‌شناسی»
روان‌شناسان ارجمند؛ با اطلاع‌رسانی، اولین گام مشارکت خود را ایفا نمایید.

هر عضو، یک پیام رسان 
وب سایت انجمن www.iranpa.org     
کانال تلگرامی انجمن @iranpsyasso  
اینستاگرام انجمن @iranpsyasso

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق