کمک‌های اولیه خود مراقبتی در زمان استرس/مدل حمایت سازمانی

کمک‌های اولیه خود مراقبتی در زمان استرس/مدل حمایت سازمانی [۱] ترجمه و تنظیم: فرناز کشاورز محمّدی دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی دانشگاه تهران مدل کمک‌های اولیه استرس[۲] (SFA) یک مدل خودمراقبتی و حمایت از همتایان است که در ابتدا برای مشاغل پرخطری همچون: نیرو های نظامی، آتش‌نشانی و نجات و اجرای قانون توسعه یافته بوده است.