انجمن روانشناسی ایران

انجمن روانشناسی ایران

سخنرانی و سمپوزیم ها

سخنرانی: کمال‌گرایی-اهمالکاری؛ دو روی یک سکه

سخنران: دکتر مصطفی زارعان … زمان برگزاری: ٢٩ مهر انجمن روان شناسی ایران برگزار می کند:بصورت آنلاین (ویدئو کنفرانس) سخنران: دکتر مصطفی زارعانعضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز متخصص روانشناسی بالینی فرهنگی، درمانگر کمال‌گرایی و اهمالکاری زمان برگزاری: ٢٩ مهر ساعت برگزاری:  ١۶ الی١٧:٣٠ شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران  سخنرانی برای اعضای

سخنرانی: آسیب شناسی پژوهش در ایران

سخنران: دکتر محمد علی نظری … زمان برگزاری: ٢۵ شهریور انجمن روان شناسی ایران برگزار می کند: بصورت آنلاین(ویدئو کنفرانس) سخنران: دکتر محمد علی نظری دکترای علوم اعصاب استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران زمان برگزاری: ٢۵ شهریور  ساعت برگزاری:  ١۶ الی١٧:٣٠ شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران سخنرانی برای اعضای انجمن که

سخنرانی: بحران چیست؟ راهکار های مداخله و ساماندهی آن

سخنران: خانم دکتر فرنگیس کاظمی … زمان برگزاری: پنجشنبه ٢١مرداد انجمن روان شناسی ایران برگزار می کند: بصورت آنلاین(ویدئو کنفرانس) سخنران: خانم دکتر فرنگیس کاظمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایى زمان برگزاری: پنجشنبه ٢١مرداد  ساعت برگزاری:  ١۶ الی١٧:٣٠ شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران سخنرانی برای اعضای انجمن که عضویت آنها *اعتبار* دارد

سخنرانی: سپهر نشانه ای: نادیده ای در کاربست رواندرمانی و روان تحلیلی

سخنران: دکتر نادر منیر پور … زمان برگزاری: پنجشنبه ٢٧ خرداد انجمن روان شناسی ایران برگزار میکند: بصورت آنلاین (ویدئو کنفرانس) سخنران: دکتر نادر منیر پور  مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد قم زمان برگزاری: پنجشنبه ٢٧ خرداد   ساعت برگزاری:  ١۶ الی١٧:٣٠ شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران  سخنرانی برای اعضای

سخنرانی: پیامدهای بی توجهی به تفکر پیامدگرا در زندگی امروزی (Consequential thinking)

سخنران: دکتر هادیان فرد … تاریخ و ساعت برگزارى: ٣٠ اردیبهشت، ١۶ الى ١٧:٣٠ انجمن روان شناسى ایران برگزار می کند: سخنرانی: پیامدهای بی توجهی به تفکر پیامدگرا در زندگی امروزی (Consequential thinking) سخنران: دکتر هادیان فرد … تاریخ و ساعت برگزارى: ٣٠ اردیبهشت، ١۶ الى ١٧:٣٠  سخنرانى برای اعضاى انجمن که عضویت آنها اعتبار

سخنرانی: راهبردهای پارادایم شناختی-رفتاری برای حفظ و ارتقاء سلامت روان در وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا

سخنران: دکتر مهرنوش اثباتی … زمان برگزاری: پنجشنبه ٣٠ بهمن انجمن روان شناسی ایران برگزار می کند:بصورت آنلاین(ویدئو کنفرانس) سخنران: دکتر مهرنوش اثباتیزمان برگزاری: پنجشنبه ٣٠ بهمنساعت برگزاری: ١۶الی ١٧:٣٠شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران سخنرانی برای اعضای انجمن که عضویت انها *اعتبار* دارد *رایگان* می باشدلطفا برای ثبت نام به شماره واتس اپ

سخنرانی: هنجاریابی آزمون های روانشناختی در ایران با تاکید بر مقیاس هوشی وکسلر ۵: از خیال تا واقعیت

سخنران: دکتر حمید رضا حسن آبادی… زمان برگزاری: ٢۶ فروردین انجمن روان شناسی ایران برگزار میکند:بصورت آنلاین(ویدئو کنفرانس) سخنران: دکتر حمید رضا حسن آبادیدانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمیزمان برگزاری: ٢۶ فروردین ساعت برگزاری: ٣ الی  ۴:٣٠شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران سخنرانی برای اعضای انجمن که عضویت انها *اعتبار* دارد *رایگان* می باشدلطفا برای ثبت

سخنرانی: آسیب شناسی همه جانبه در تحول از نوزادی تا نوجوانی در دوران کرونا( برخی مشاهدات، تاملهاو راهکارها)

سخنران: دکتر شیوا دولت آبادى … زمان برگزاری: پنجشنبه ٢۵ دی   انجمن روان شناسی ایران برگزار می کند:بصورت آنلاین(ویدئو کنفرانس) سخنران: دکتر شیوا دولت آبادىزمان برگزاری: پنجشنبه ٢۵ دیساعت برگزاری: ١۶الی ١٧:٣٠شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران سخنرانی برای اعضای انجمن که عضویت انها *اعتبار* دارد *رایگان* می باشدلطفا برای ثبت نام به شماره

سخنرانی: راهبردهای درمان شناختی-رفتاری (CBT) برای حفظ و ارتقاء سلامت روان در وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا

سخنران: دکتر مهرنوش اثباتی … زمان برگزاری: پنجشنبه ٢٧ آذر ۹۹ سخنرانی: راهبردهای درمان شناختی-رفتاری (CBT) برای حفظ و ارتقاء سلامت روان در وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا  انجمن روان شناسی ایران برگزار می کند: بصورت آنلاین(ویدئو کنفرانس)  سخنران: دکتر مهرنوش اثباتی زمان برگزاری: پنجشنبه ٢٧ آذر ساعت برگزاری: ١۶الی ١٧:٣٠ شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم

سخنرانی: تاب آوری کادر درمان در دوران کرونا: چرایی و چگونگی

سخنران: دکتر حمید یعقوبی … زمان برگزاری: پنجشنبه ٢٩ آبان انجمن روان شناسی ایران برگزار میکند:بصورت آنلاین(ویدئو کنفرانس) سخنران: دکتر حمید یعقوبیزمان برگزاری: پنجشنبه ٢٩ آبانساعت برگزاری: ١۶الی ١٧:٣٠شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسی ایرانهزینه سخنرانی برای اعضای انجمن که عضویت انها *اعتبار* دارد *رایگان* می باشدلطفا برای ثبت نام به شماره واتس اپ

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  86120264-021

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق