انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

فرم نظرخواهی هیات مدیره

فرم نظرخواهی از اعضای محترم هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران

با سلام
لطفا اولویت داشتن هر یک از سخنرانان پیشنهادی را در یک طیف لیکرت ۵ درجه ای ارزیابی فرمایید:
۵ بسیار بالا
۴ بالا
۳ متوسط
۲ پایین
۱ بسیار پایین

لطفا اگر در خصوص هریک از سخنرانان نظری دارید که قابل کمی سازی نیست, در انتها شرح دهید

با احترام
دکتر نادر منیرپور

 • – افیلیشین: استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  – زمینه فعالیت علمی:ACT, CBT, MBCT
  – کشور-شهر: ایران-کاشان

 • – افیلیشین: استادیار و مدیرگروه روانشناسی شناختی دانشگاه UCSI مالزی
  – زمینه فعالیت علمی:Cognitive Science and learning
  – کشور-شهر: مالزی

 • – افیلیشین: مرکز ذهن-بدن پرایم/ بریتیش کلمبیا کانادا
  – زمینه فعالیت علمی:Psychiatry, Family Counseling
  – کشور-شهر: کانادا-ونکوور

 • – افیلیشین: موسسه روانکاوی شیکاگو،رئیس دپارتمان روانکاوی انجمن روانشناسی آمریکا
  – زمینه فعالیت علمی:Psychoanalysis, Self-Psychology, Self-Transcendence
  – کشور-شهر: آمریکا-شیکاگو

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه فردوسی مشهد
  – زمینه فعالیت علمی:,Developmental and Educational Psychology
  – کشور-شهر: ایران-مشهد

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه فرایبورگ آلمان،موسسه دانش تندرستی تهران-اصفهان
  – زمینه فعالیت علمی:Psychosomatic Med, Bio-energy Economy, Eastern Psychotherapy
  – کشور-شهر:ایران وآلمان ،تهران، اصفهان، فرایبورگ


 • – افیلیشین: استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  – زمینه فعالیت علمی: Medicine Ethics, Psychosomatic MED
  – کشور-شهر: ایران-تهران و اصفهان


 • – افیلیشین: استاد دانشگاه فردوسی مشهد
  – زمینه فعالیت علمی:Cognitive Sciences and Psychology
  – کشور-شهر: ایران-مشهد

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه شهید بهشتی
  – زمینه فعالیت علمی: Positive Psychology, Behavioral MED
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه علوم بهزیستی
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
  – زمینه فعالیت علمی: Health Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه شهید بهشتی
  – زمینه فعالیت علمی: Cognitive Neuroscience
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  – زمینه فعالیت علمی: Neurologist, Interpersonal Neurobiology, Psychosomatic MED
  – کشور-شهر: ایران-مشهد

 • – افیلیشین: استاد روانکاوی لکانی در پاریس
  – زمینه فعالیت علمی: Lacanian Psychoanalysis
  – کشور-شهر: فرانسه-پاریس

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه آزاد اسلامی
  – زمینه فعالیت علمی: Existential Psychotherapy
  – کشور-شهر: کانادا-ونکوور

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
  – زمینه فعالیت علمی: Child and Adolescent Psychiatry
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه شاهد
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology and Sex-therapy
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه شاهد
  – زمینه فعالیت علمی: Psycho-Ancology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشکده پزشکی UCLA
  – زمینه فعالیت علمی: Interpersonal neurobiology, Child Development
  – کشور-شهر: آمریکا-کالیفرنیا

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه کپنهاگ دانمارک
  – زمینه فعالیت علمی: Cybersemiotics, Semiotics, Philosophy of Science, Information Theory, Interdisciplinarity
  – کشور-شهر: دانمارک- کپنهاگ

 • – افیلیشین: استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  – زمینه فعالیت علمی: Multidimensional Spiritual Psychotherapy
  – کشور-شهر: ایران-قم

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا
  – زمینه فعالیت علمی: Linguistics, Cognitive Science, Politics, Law, Psychology
  – کشور-شهر: آمریکا-کالیفرنیا

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه دالهوس کانادا
  – زمینه فعالیت علمی: ISTDP
  – کشور-شهر: کانادا-تورنتو

 • – افیلیشین: دانشیار دانشگاه علامه
  – زمینه فعالیت علمی: Psycho-Social Work
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  – زمینه فعالیت علمی: CBT
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: دانشگاه شهید بهشتی
  – زمینه فعالیت علمی: CBT, Family
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  – زمینه فعالیت علمی: CAT
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
  – زمینه فعالیت علمی: CBT
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه ازاد رودهن
  – زمینه فعالیت علمی: روانشناسی اجتماعی
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه تبریز
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تبریز

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه تبریز
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تبریز

 • – افیلیشین: استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران
  – زمینه فعالیت علمی: Neurosciences
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد تمام (بازنشسته) روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: عضو هیات علمی گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  – زمینه فعالیت علمی: Psychiatry
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: روان‌شناس بالینی، دپارتمان روان‌شناسی
  دانشگاه شرق لندن
  – زمینه فعالیت علمی: CBT
  – کشور-شهر: انگلستان-لندن

 • – افیلیشین: دانشیار زوج و خانواده درمانی دانشگاه بین‌المللی الاینت،Alliant International University
  سوپروایزر رسمی انجمن ازدواج و خانواده‌درمانی امریکا
  – زمینه فعالیت علمی: Family therapy
  – کشور-شهر: آمریکا

 • افیلیشین: روان‌شناس بالینی، مربی ارشد موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: استرالیا

 • – افیلیشین: دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  – زمینه فعالیت علمی: Counseling
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  – زمینه فعالیت علمی: Health Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه در سوئد
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: سوئد

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
  – زمینه فعالیت علمی: Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه شیراز
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-شیراز

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
  – زمینه فعالیت علمی: Counseling
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
  – زمینه فعالیت علمی: Psychoanalysis
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه توماس-جفرسون
  – زمینه فعالیت علمی: Psychiatry
  – کشور-شهر: آمریکا

 • – افیلیشین: استاد روانشناسی دانشگاه جرج تاون
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: آمریکا

 • – افیلیشین: استاد روانشناسی بالینی در انگلستان
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: انگلستان

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا
  – زمینه فعالیت علمی: Psychiatry
  – کشور-شهر: آمریکا

 • – افیلیشین: استاد گروه مشاوره ی دانشگاه اصفهان
  – زمینه فعالیت علمی: Counseling
  – کشور-شهر: ایران-اصفهان

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه امام حسین ع
  – زمینه فعالیت علمی: Sport Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه شهید بهشتی
  – زمینه فعالیت علمی: Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: انجمن روانشناسی ایران
  – زمینه فعالیت علمی: Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

 • – افیلیشین: استاد دانشگاه تبریز
  – زمینه فعالیت علمی: Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تبریز

 • – افیلیشین: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  – زمینه فعالیت علمی: Clinical Psychology
  – کشور-شهر: ایران-تهران

دفتر انتشارات انجمن
 • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

 • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق