مجله دانش روانشناسی شماره ۱۵

100,000 ریال

دسته:

Description

دانش روان­شناسی

علمی – ترویجی

دوفصلنامه / دوره دوم / شماره پانزدهم، پائیز و زمستان ۱۴۰۰ / ۱۰۰۰۰ تومان

ISSN 2676 – 4210

 

در این شماره می­خوانیم

 • سخن سردبیر/ طفلی به نام شادی در خانواده­ها
 • تاثیر شادی بر بهبود روابط اعضای خانواده­ها
 • مجردها داغ ننگ­خورده­اند!

شواهدی مبتنی بر آزمایش هویت اجتماعی / جذابیت و مسؤولیت ادراک­شده

 • والدگری ذهن­آگاه
 • رابطه سلامت عمومی و کیفییت زندگی در توان­بخشی کم­توانان ذهنی
 • استراتژی­های جفت­یابی و عملکرد جنسی در اختلالات شخصیتی / مروری جامع بر پیشینه پژوهشی موجود
 • وضعیت فعلی و آینده خانواده­درمانی نمادین-تجربی / تحلیل پست­مدرن
 • تأملی بر آسیب‌شناسی قتل بابک خرم­دین
 • اختلال اضطراب جدایی؛ سبب­شناسی و درمان
 • اختلال وسواسی جبری ارتباطی

مفهوم­یابی، ارزیابی و درمان با تمرکز بر فرهنگ ایرانی

 • ارتقای تحمل پریشانی با آرمیدگی
 • شفقت به­خود مبتی بر ذهن­اگاهی و کاهش آسیب­های اجتماعی مرتبط با فضای مجازی