مجله دانش روانشناسی شماره ۴

100,000 ریال

دسته:

Description

   در این شماره می­خوانیم 

              

·         سخن سردبیر

 

·         آمادگی جسمانی، ضرورت انکارناپذیر برای دانش آموزان کم توان ذهنی 
·         نگاهی به گروه درمانی با رویکرد تحلیل تبادلی
·         شکارچیان خود
·         نقش خود شیء گرایی در بروز اختلالات روانی
·         اختلالات خوردن؛ بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و خوردن مفرط
·         مسئله ویژه: شناخت در اختلالات روانپزشکی
عصب روانکاوی چیست ؟ مطالعات بالینی در باب مغز ذهنیت یافته
·         شبیه سازی ماشین به انسان؛ هوش طبیعی و هوش مصنوعی
·         برای نوجوان خود تلفن همراه  بخرم یا نه
·         نه راز یادگیری
·         آمادگی جسمانی، ضرورت انکارناپذیر برای دانش آموزان کم توان ذهنی 

دانش روان­شناسی

علمی -ترویجی

دوره دوم ، شماره چهارم ، دو فصلنامه بهار و تابستان 1395