شناسه ورودیکد عضویتنامنام خانوادگیکد ملیایمیلموضوع درخواستتاریخبررسی شدارسال پیامک

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

شناسه ورودیکد عضویتنامنام خانوادگیکد ملیایمیلموضوع درخواستتاریخبررسی شدارسال پیامک

داشبورد-لیست انتظار درخواست پشتیبانی

  • صفحه اصلی
  • داشبورد-لیست انتظار درخواست پشتیبانی
شناسه ورودی کد عضویت نام نام خانوادگی کد ملی ایمیل موضوع درخواست تاریخ بررسی شد ارسال پیامک

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

شناسه ورودی کد عضویت نام نام خانوادگی کد ملی ایمیل موضوع درخواست تاریخ بررسی شد ارسال پیامک


دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  86120264-021

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق