انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

آئین نامه گروه‌های تخصصی

آئین نامه گروه‌های تخصصی

انجمن روان‌شناسی ایران

به منظور پیشبرد اهداف انجمن روان‌شناسی ایران در زمینه فعالیت گروه های تخصصی روان‌شناسی، هیات مدیره انجمن روان‌شناسی ایران آئین‌نامه زیر را برای تشکیل گروه‌های تخصصی روان‌شناسی و نحوه کار آنها تدوین و تصویب کرد.

ماده1: تشکیل هر گروه تخصصی به درخواست سه نفر از اعضاء پیوسته متخصص در آن رشته که دو نفر آنها دارای درجه دکتری باشند و با تصویب هیات مدیره رسمیت می‌یابد.

ماده2 : هر گروه تخصصی مرکب از افرادی است که تخصص آنها در رشته معینی از روان‌شناسی برای هیات مدیره محرز شده باشد. این افراد عضو پیوسته گروه تخصصی مربوط محسوب می‌شوند.

تبصره: عضو پیوسته هر گروه تخصصی می‌تواند حداکثر به عضویت وابسته دو گروه تخصصی دیگر درآید.

          حق رأی در جلسات رسمی هر گروه تخصصی منحصر به اعضای پیوسته آن گروه تخصصی خواهد بود.

ماده3: هر گروه تخصصی دارای شورائی خواهد بود متشکل از 5 عضو پیوسته.

ماده4: اعضای پیوسته هر گروه تخصصی 5 نفر از اعضای آن گروه را به عنوان اعضای اصلی شورای آن گروه تخصصی و دو نفر را به عنوان عضو علی‌البدل با رأی کتبی انتخاب خواهند کرد. سه نفر از5 نفر اعضاء اصلی باید دارای درجه دکتری باشند.

تبصره: در موارد استثنائی به تصویب هیات مدیره با سه نفر عضو نیز گروه‌های تخصصی تشکیل می‌شود.

ماده5: انتخاب شورای گروه تخصصی هر دو سال یکبار با نظارت هیات مدیره انجام خواهد شد.

ماده6: گزارش کتبی انتخابات گروه تخصصی ظرف یک هفته رسماً به رئیس هیات مدیره انجمن روانشناسی تسلیم می‌شود وپس از تصویب  هیات مدیره انتخابات رسمیت می یابد.

ماده7: هر عضو پیوسته یک گروه تخصصی بیش از دو دوره متوالی نمی‌تواند به عنوان رئیس گروه تخصصی انتخاب شود.

ماده 8: رئیس گروه تخصصی باید دارای درجه دکتری باشد.

ماده 9: هرعضو پیوسته انجمن درصورت دارا بودن شرایط می تواند حداکثر به عضویت پیوسته دو گروه تخصصی درآید.

ماده 10: در صورتی که عضو پیوسته ای به عضویت در بیش از دو گروه تخصصی اعم از پیوسته و وابسته درآید باید به ازاء عضویت در هر گروه تخصصی اضافی سالیانه مبلغ 10.000 ریال بپردازد.

ماده 11: اعضای وابسته انجمن می توانند با تصویب شورای گروه تخصصی مربوط فقط به عضویت وابسته یک گروه تخصصی در آیند.

ماده 12: عضویت پیوسته هر فرد در یک گروه تخصصی باید به تصویب شورای گروه تخصصی و هیات مدیره برسد. در مورد عضویت اعضاء پیوسته هر گروه تخصصی تصویب آن گروه تخصصی کافی است.

ماده 13: گروه های تخصصی موظفند در صورت نیاز از نیروی دانشجویان عضو انجمن روانشناسی استفاده نمایند.

ماده 14: تصمیمات شورای گروه تخصصی پس از تصویب هیات مدیره رسمیت می یابد.

ماده 15: هر گونه ارتباط گروه تخصصی با خارج از انجمن باید از طریق دبیر خانه انجمن و نهایتاً ریاست هیات مدیره انجمن باشد.

ماده 16: شورای گروه تخصصی می تواند وظایفی را در داخل گروه تخصصی به اعضای گروه اعم از پیوسته یا وابسته محول نماید

ماده 17: رئیس هر گروه تخصصی مکلف است لااقل دو هفته یک بار شورای گروه تخصصی و حداقل هر سه ماه یک بار جلسه عمومی گروه تخصصی را تشکیل دهد. در جلسه عمومی گروه تخصصی اقدامات انجام شده به اطلاع عموم اعضاء گروه خواهد رسید و در مورد اقدامات آینده تبادل نظر خواهد شد. رئیس گروه مکلف است ظرف ده روز گزارش این جلسات را برای هیات مدیره ارسال دارد.

ماده 18: شورای هر گروه تخصصی می تواند جهت اداره بهتر امور گروه با رعایت اساسنامه و آئین نامه های انجمن، نظامنامه ای نیز تنظیم کند. این نظامنامه پس از تصویب هیات مدیره انجمن قابل اجرا خواهد بود.

ماده 19: این آئین نامه در نوزده ماده و دو تبصره در جلسه مورخ 1375/6/19 هیات مدیره انجمن روان‌شناسی ایران به تصویب رسید.

آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق