انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

اساسنامه انجمن روانشناسی ایران

 بسمه تعالی

 

اساسنامه انجمن روانشناسی ایران

فصل اول کلیات و اهداف

     ماده 1– به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم روانشناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن روانشناسی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

     ماده 2– موضوع انجمن: انجمن، بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و کاربردی و خدماتی و حرفه‌­ای و فنی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

 ماده 3– (اصلاحی مصوب 1399/11/29) مرکز انجمن در ایران- استان تهران- شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهید قندی – نیلوفر، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهید حسین سلطانی (قرقاول) پلاک 37  طبقه سوم کد پستی 1555716755 می‌باشد که پس از موافقت و نظر هیات مدیره می­تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود و انتقال یابد.

     ماده 4 انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم وظایف و فعالیت­‌ها

     ماده 5– به ‌منظور نیل به هدف­های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به

گونه­ای با علم روانشناسی سروکار دارند.     

            2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و
            برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

            3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

            4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

5-5- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

ماده 6– انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از:

1-6- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

افرادی که دارای شرایط زیر هستند می­توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

الف- کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1-6 باشند.

ب- کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های روانشناسی به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت­های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های روانشناسی و علوم تربیتی و علوم رفتاری و روانپزشکی و سایر علوم حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمان­هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1- افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌باشند با تصویب هیأت مدیره می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2- اعضاء افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن به­جز حق انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره را دارا هستند.

تبصره 3- اعضاء مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

    ماده 7– هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2- اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

     ماده 8– عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره- تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم ارکان انجمن

     ماده 9– ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی                      ب: هیأت مدیره (شورای اجرایی)                      ج: بازرس (بازرسان)

الف مجمع عمومی

     ماده 10 – مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

2-10- در صورتی‌که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت.

3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق­العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می­باشد و تصمیمات آن با دوسوم آراء معتبر است.

تبصره ( اصلاحی) – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی و یا درج در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاءبرسد.

     ماده 11 وظایف مجامع عمومی عادی و فوق­العاده  

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

2-11- تصویب خط مشی انجمن

 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • عزل هیئت مدیره (شورای اجرایی) و بازرس (بازرسان)
 • تصویب انحلال انجمن

تبصره 1- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره 2- اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­شوند.

تبصره 3- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده­اند.

تبصره 4- مجمع عمومی فوق­العاده فوق به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای 5-11، 6-11، 7-11 تشکیل می­شود.

بهیئت مدیره (شورای اجرایی)

     ماده 12– (اصلاحی) هیئت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می­باشد. که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

            1-12- (اصلاحی) هیچ­یک از اعضا نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی (6 سال) به عضویت هیئت مدیره انتخاب شود. حداکثر 2 عضو مشمول این بند در صورت کسب سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می­توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.

2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

3-12- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تشکیل وظایف خود اقدام می‌نماید.

 • ( اصلاحی مصوب 1400/8/28 )کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه­دار، همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس معتبر است.

5-12- هیئت مدیره موظف است حداقل ماهی یکبار جلسه خود راتشکیل دهد.

6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

9-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقی­مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

10-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن­های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

     ماده 13 هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن­ها

3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول انجمن

4-13- تدوین و تصویب آیین­نامه­های اجرایی

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی برای طرح در مجمع عمومی

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل ‌غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و کمک­های مالی

10-13- اهداء بورس­های تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

جبازرس (بازرسان)

     ماده 14– (اصلاحی) مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌ عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.

                تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع می­باشد.

     ماده 15– وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

            1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

            2-15- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

            3-15- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

                تبصره- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره

         برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

فصل پنجم گروه­های انجمن

     ماده 16– انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می­شود به فعالیت می‌پردازند.

 • گروه­های تخصصی
 • کمیته آموزش و پژوهش
 • کمیته انتشارات
 • کمیته آمار و اطلاعات
 • کمیته پذیرش و روابط عمومی
 • کمیته گردهمایی‌های علمی

1-16- تهیه و تصویب آیین نامه، تشکیل گروه‌­ها و کمیته­‌ها با هیأت مدیره انجمن است.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

     ماده 17– منابع مالی انجمن عبارتند از:

            1-17- حق عضویت‌ اعضا

            2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

            3-17- دریافت هدایا و کمک­‌ها

                 ماده 18– درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن­های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود.

     ماده 19– کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک­های کشور نگهداری می‌شود.

     ماده 20– کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

     ماده 21– هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن­های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

     ماده 22 انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

     ماده 23 درصورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها کلیه دارایی­های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

     ماده 24– این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بیست و چهار ماده و پنجاه و سه زیرماده و چهارده تبصره در جلسه مورخه 1374/6/30 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید. و ماده 12 و بند 1-12 در مجمع عمومی فوق العاده 1389/4/24 و ماده 3 و تبصره بند 3-10 در مجمع عمومی فوق العاده هفتم اسفند ماه 1393، ماده 3 در مجمع عمومی فوق العاده 1399/11/29 و بند 4-12 در مجمع عمومی فوق العاده بیست و هشتم آبان ماه 1400 بازنگری شد.

 

آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق