انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

بررسی رابطه تجارب آسیب‌زای دوران کودکی با خودجرحی بدون هدف خودکشی در نوجوانان: نقش واسطه‌ای الکسی‌تایمیا، علائم تجزیه‌ای، علائم درونی‌سازی و نشانه‌های استرس پس از سانحه

  • صفحه اصلی
  • بررسی رابطه تجارب آسیب‌زای دوران کودکی با خودجرحی بدون هدف خودکشی در نوجوانان: نقش واسطه‌ای الکسی‌تایمیا، علائم تجزیه‌ای، علائم درونی‌سازی و نشانه‌های استرس پس از سانحه

چکیده پایان‌نامه امین وطن‌پرست دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی

امین وطن‌پرست پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی رابطه تجارب آسیبزای دوران کودکی با خودجرحی بدون هدف خودکشی در نوجوانان: نقش واسطهای الکسیتایمیا، علائم تجزیهای، علائم درونی‌سازی و نشانههای استرس پس از سانحه را در مهر 1399به اتمام رساند.

پایان‌نامه ایشان توسط دکتر شیما شکیبا (استاد راهنما) و دکتر فرشته مومنی (استاد مشاور) هدایت شده است.

چکیده

هدف و زمینه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه تجارب آسیب‌زای دوران کودکی با خودجرحی بدون هدف خودکشی در نوجوانان: نقش واسطه‌ای الکسی‌تایمیا، علائم تجزیه‌ای، علائم درونی‌سازی و نشانه‌های استرس پس از سانحه، در جمعیت عمومی نوجوانان شهر تهران انجام گرفته است. روش: نمونه مورد مطالعه 360 نفر از جمعیت عمومی نوجوانان مناطق مختلف شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران بود که به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد پژوهش از پرسشنامه تجارب آسیب‌زای دوران کودکی (CTQ)، چک‌لیست علائم استرس پس از سانحه براساس ملاک‌های تشخیصی DSM-V (PCL-5)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، پرسشنامه الکسی‌تایمای تورنتو (TAS-20)، مقیاس تجارب تجزیه‌ای (DES)، پرسشنامه تجزیه جسمانی شکل-20 ماده‌ای (SDQ-20) و پرسشنامه خودآسیب‌رسانی آگاهانه (DSH) استفاده شد.نتایج: یافته‌های پژوهش با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه22 و نرم‌افزار smartPLS-2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای میانجی الکسی‌تایمیا، علائم تجزیه‌ای، علائم درونی‌سازی و نشانه-های استرس پس از سانحه، تنها الکسی‌تایمیا و علائم تجزیه‌ای، رابطه‌ی بین تجارب آسیب‌زا و رفتار خودجرحی بدون هدف خودکشی در نوجوانان را واسطه‌گری می‌کند. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های به ‌دست آمده از پژوهش حاضر مؤید آن است که الکسی‌تایمیا و علائم تجزیه‌ای روانشناختی و جسمانی شکل عوامل مهمی در تبیین نشانگان خودجرحی در نوجوانانی می‌باشند که رویدادهای آسیب‌زای دوران کودکی را تجربه نموده‌اند.

واژگان کلیدی: تجارب آسیب‌زای دوران کودکی، علائم تجزیه‌ای، خودجرحی بدون هدف خودکشی، نوجوانی

آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق