انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

رزومه دکتر زمانی

دکتر رضا زمانی (عضو هیات مدیره 1، 2 ،6 ، 7، 10 و از موسسان انجمن)

نام و نام خانوادگی : رضا زمانی

کارشناسی: اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه تهران، 1340

کارشناسی ارشد: روان‌شناسی، دانشگاه تهران، 1344

دکتری: روان‌شناسی بالینی، رشته فرعی یادگیری، دانشگاه مینه سوتای آمریکا، 1974

رتبه علمی: دانشیار

محل خدمت: دانشگاه تهران، 1/12/1353 (بازنشسته از تاریخ 1/6/1385)

٭ مسؤولیت‌های دانشگاهی:

1- سرپرست مؤسسه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، 7/1/1358 تا 2/10/1363

2- نماینده مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی در شورای پژوهش دانشگاه، از 1/4/63 تا ..

3- نماینده گروه روان‌شناسی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، از ابتدای 1375 تا 1381

4- معاون پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از 14/2/1376 تا 19/8/1376

5- عضو کمیته ارتقاء دانشکده، 10/3/78 تا کنون

6- عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تهران (نماینده هیأت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی)، دو دوره از 1380 تا 1384

7- معاون پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از 2/9/1381 تا 25/7/1382

8- رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از 26/7/1382 تا 1/6/1385

9- عضو گروه واژه‌گزینی تخصصی روان‌شناسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از 2/11/81 تا کنون

10- عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو، از 5/7/1385 تا کنون

11- مدیر برنامه­های آموزشی و پژوهشی روان­شناسی در پژوهشکده علوم شناختی، از 1/9/1385 الی 30/8/1386

12- سرپرست پژوهشکده علوم شناختی از 1/9/1386 تا 31/6/1389

٭ تألیفات (انفرادی و مشترک)

مقالات

1- بایوفیدبک و فشار خون، نشریه روان‌شناسی، 1355

2-  بررسی پژوهشی تغذیه رایگان، نشریه دانشکده، 1356

3- پژوهشی در مورد تأثیر اکثریت متفق بر اقلیت واحد؛ بازسازی آزمایش اصلی همنوایی‌اش با آزمودنی‌های ایرانی،

    پژوهش‌های روان‌شناختی، 1370

4- پیگردی در حافظه کوتاه‌مدت؛ اثر تکرار و جایگاه در فهرست بر زمان واکنش، در شرایط حذف مرور ذهنی،     پژوهش‌های روان‌شناختی، 1371، دوره 1، شماره 3 و 4

5- تفاوت ادراک بینایی در زن و مرد، مجله دانشکده ادبیات، 1374

6- جنبه‌های روان‌شناختی ناباروری، پژوهش‌های روان‌شناختی، شماره 8، 1376 

7- بررسی تأثیر فشار روانی بر برخی از متغیرهای سیستم ایمنی با توجه به نقش سرسختی روان‌شناختی، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران، 1380

8- تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش ذهنی، مجله دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1382 

9- مطالعه مقایسه­ای پایه­های فردی، شناختی، و انگیزشی پیشداوری نسبت به مهاجران افغان، مجله پژوهش­های روان­شناختی، 1384 

10- بررسی رابطه سبک­های مقابله و اسناد با افسردگی، شماره 17 مجله پژوهش­های روان­شناختی 1385            

11- رابطه سبک­های اسناد با رخدادهای استرس­زای زندگی و سلامت عمومی، شماره 18 مجله پژوهش­های   روان­شناختی 1385

12- بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)، فصلنامه مالیات و توسعه، پیش شماره سوم، بهار و تابستان 1386

13- تعیین مشخصات روان­سنجی مقیاس درجه­بندی SNSP-IV اجرای والدین، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره 1، شماره 31، پاییز 1386

14- رابطه افکار مثبت و منفی اتوماتیک با افسردگی، مجله روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره 3، پاییز 1386

15- اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه بازنگری شده وسواسی ـ اجباری در جمعیت دانشجویی، مجله پژوهشهای روان­شناختی شماره 21 مجله پژوهش­های روان­شناختی 1387

16- تأثیر مصاحبه انگیزشی بر بهبود شاخص‌های سلامت جسمی (کاهش وزن و کنترل قند خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، مجله روان­شناسی معاصر، پاییز 1387

17- رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی، با توجه به سبک­های تبیین، مجله دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، زمستان 1387

18-Nezami, E., Zamani, R., & DeFrank, G. (2008). Linguistic translation of  psychological assessment tools.Evaluation & the Health Professions, 31, 313-317.  

19- اثربخشی مدل اطلاعات ـ انگیزش ـ مهارت­های رفتاری بر میزان پیروی بیماران قلبی ـ عروقی تحت عمل  بای­پس، مجله پژوهشهای روان­شناختی شماره 24، 1388

کتاب‌ها

1-  Treatment of migraine headache through biofeedback or muscular relaxation, 975,   University of Minnesota.

2-   Nezami, E., & Zamani, R. The Persian MMPT-2: In International Adaptations of MMP-2, James N. Butcher (editor), 1996, University of Minnesota Press.

3 – پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، نشر ثالث، 1377

4- زمینه روان‌شناسی هیلگارد جلد اول (دو فصل)، انتشارات رشد، 1378

5- زمینه روان‌‌شناسی هیلگارد متن کامل (دو فصل با تجدیدنظر کامل)، انتشارات رشد، 1382     

6- اصول شرطی‌سازی و یادگیری، انتشارات رشد، 1387

7- واژه‌نامه تطبیقی روان‌شناسی، روان‌پزشکی و علوم تربیتی، انتشارات قو، زیرچاپ

٭ طرح‌های تحقیقاتی (انفرادی و مشترک)

1- بررسی پدیده همنوایی با گروه در فرهنگ ایرانی، 1371

2- تفاوت ادراک بینایی بین زن و مرد، 1371

3- ترجمه و تطبیق فرم فارسی MMPI-2، 1374

4- بررسی شیوع اختلالات روانی در کارگران صنایع، 1377

5- بررسی تأثیر استرس بر سیستم ایمنی و نقش سرسختی روان­شناسی به عنوان عاملی تعدیل­کننده، 1380  

6- آماده سازی و تطبیق فرم فارسی مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی و مقیاس هراس اجتماعی

7- هنجاریابی مقیاس درجه­بندی اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی 1385

8- راهنمایی و مشاوره کارهای پژوهشی متعدد در قالب پژوهش­های عملی دوره کارشناسی، پایان­نامه­های کارشناسی ارشد، و رساله­های دکتری

٭ مقالات ارائه‌شده در مجامع علمی حدود دوازده مورد

٭ فعالیت در نشریات علمی

1- نشریه پژوهش‌های روا‌ن‌شناختی، بنیانگذار، سردبیر و مدیر مسؤول، از 1370 تا کنون

2- مجله روان‌پزشکی، عضو هیئت تحریریه، 1355 تا 1357

3- مجله روان‌شناسی انجمن روان‌شناسی ایران، عضو هیئت تحریریه، 1355 تا 1357

4- مجله دانشکده روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه، از 12/10/1374 تاکنون

5- نشریه علوم شناختی، مؤسسه علوم شناختی، عضو هیأت تحریریه

6- نشریه پژوهش‌های روانی ـ تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، عضو هیأت تحریریه، 5/3/1382

7- نشریه روان­شناسی معاصر، انجمن روان­شناسی ایران، عضو هیأت تحریریه، 1384

8- نشریه بین­المللی روان­شناسی (International Journal of Psychology) انجمن روان­شناسی ایران، سردبیر (یک شماره) و مدیر مسؤول و عضو هیأت تحریریه، از 1385

9- نشریه سلامت روان­شناختی، قطب علمی روان­شناسی، دانشگاه تربیت معلم، عضو هیأت تحریریه

 ٭ عضویت در کمیته‌های علمی مجامع علمی نزدیک به ده مورد

٭ راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

– دوره کارشناسی، بسیار متعدد

– دوره کارشناسی ارشد، بیش از 30 مورد

– دکتری، 5 مورد

٭ مسؤولیت‌ در انجمن‌های علمی

– عضو هیأت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران، 1355 تا 1357

– عضو هیأت مؤسس انجمن روان‌شناسی ایران، 1373

– عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن روان‌شناسی ایران، 1373 تا 1377

– ریاست هیأت مدیره انجمن روان­شناسی ایران از پاییز 1385 تا کنون

٭ مجامع علمی

– سخنرانی­های بسیار در عرصه­های داخلی و بین­المللی از جمله: سخنرانی در دانشکده روان­شناسی دانشگاه کارلتن کانادا درباره تاریخچه روان­شناسی در ایران

– رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان، همایش ملی روان­شناسی و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن/ 16 اسفند 1385.    

٭ چندین لوح تقدیر

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق