انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

رویکرد چند فرهنگی در آموزش

رویکرد چند فرهنگی در آموزش

نویسنده: مژگان فریدون نژاد، دکترای روانشناسی تربیتی

مشخصات نشر: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل

سال نشر: 1399

معرفی کتاب:

کتاب رویکرد چند فرهنگی در آموزش در شش فصل با عناوین فصل ها: رویکرد چندفرهنگی، فرهنگ و خرده فرهنگ و ارتباط آن ها با آموزش، جهانی شدن آموزش و پرورش، برنامه درسی چندفرهنگی، آموزش و پرورش تطبیقی، کلام آخر، تهیه و تدوین شده است.

امروزه نظریه پردازان و محققان، یادگیری و تربیت را مقوله ای فرهنگی می دانند و باور بر این است که یادگیرنده، محتوای آموزشی را در بافت فرهنگی خویش دریافت و تفسیر می کند. از آنجا که یادگیرنده ممکن است به گروه های فرهنگی مختلفی تعلق داشته باشد، بافت فرهنگی یکپارچه و یکدست نیست و بدین ترتیب، آموزش چندفرهنگی ضرورت پیدا می کند. ترویج چندفرهنگی رویکردی است که در پاسخ به تنوع نژادی، قومی، زبانی و تکثر فرهنگی در یک جامعه و نظام تربیتی آن اتخاذ می شود. هدف اساسی آموزش چندفرهنگی، نائل گردیدن به موضوع برابری و عدالت آموزشی است. تربیت رسمی اگر بخواهد با به کارگیری فرهنگ غالب در برنامه درسی، ارزش های فرهنگی و قومی را نادیده بگیرد، شکافی بین فرزندان کشور به وجود می آورد که کار حاکمیت را در ایجاد وحدت و همبستگی دشوار می سازد. به کار گیری فرهنگ های قومی در آموزش رسمی و اشاعه ی آن از طریق برنامه ی درسی ملی، زمینه ی پیوند اقوام و نژادهای جامعه را به وجود می آورد و وحدت ملی را ایجاد می کند.

می توان از رویکردهای مساعدتی و تکمیلی جهت بهبود چندفرهنگی سازی برنامه درسی نظام آموزشی ایران استفاده کرد و راهکارهایی از جمله: تعلیم و تربیت مرزی، تربیت انتقادی در نظام آموزشی، نوآوری در محتوای آموزشی، گسترش بینش علمی، تقویت ارتباطات اثربخش، روش حل مسئله و تفکر انتقادی دانش آموزان، روش های کیفی یاددهی-یادگیری و متنوع سازی فعالیت های مدارس را مورد توجه قرار داد. به طور کلی در آموزش و پرورش چندفرهنگی با تاکید بر فرهنگ بومی هر منطقه و حفظ و احترام به آن و به کارگیری آن در امر آموزش و در عین حال آشنا کردن دانش آموز با فرهنگ ها و قومیت های دیگر جامعه و ایجاد شرایط شناخت و تعامل با آنها، احساسی ملی گرایانه همراه با شناخت در دانش آموز ایجاد می شود.

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق