انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

لینک گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰

  • صفحه اصلی
  • لینک گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰
لینک گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سی‌ و چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران

لینک فیلم سی‌ و چهارمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه 15 آبان‌ماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CV8jzWnL2aj/?utm_medium=copy_link

مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی

لینک محل برگزاری برنامه‌ها
https://www.instagram.com/iranpsyasso

لینک برنامه‌های قبلی

لینک فیلم اولین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان «رشته، حرفه و انجمن‌ روان‌شناسی ایران»، شنبه 22 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59d
لینک فیلم دومین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر شیوا دولت‌‎‌آبادی با عنوان «اهمیت روان‌شناس بودن»، شنبه 29 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo 
لینک فیلم سومین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر علی فتحی آشتیانی با عنوان «روان‌شناسی فرهنگی»، شنبه 6 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
لینک فیلم چهارمین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر بهروز دولتشاهی با عنوان « بیمه خدمات روان‌شناسی: ضرورت، موانع و راهکارها »، شنبه 13 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
لینک فیلم پنجمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر لادن فتی با عنوان «چه کسی “صلاحیت” کسوت روان‌شناسی را دارد: نگاهی تحلیلی کاربردی به آموزش و ارزشیابی صلاحیت محور در ایران»، شنبه 20 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr 
ششمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان «روان‌شناسی از برکلی تا اهواز»، شنبه 27 دی‌ماه 1399 (به دلیل فنی برگزار نشد و در آینده برگزار خواهد شد)

لینک فیلم هفتمین برنامه شنبه‌شبها؛گفتگو با دکتر محمود دژکام با عنوان «وضعیت روان‌شناسی ما در شرایط فعلی»، شنبه 4 بهمن 1399
https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4 

لینک فیلم هشتمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر ناصر صبحی قراملکی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: گنج در رنج»، شنبه 11 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4

لینک فیلم نهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر محمدعلی مظاهری با عنوان «اهمیت حرفه‌ای‌گری در خدمات روان‌شناسی»، شنبه 18 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl

لینک فیلم دهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان «روان‌شناسی از برکلی تا اهواز»، شنبه 25 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs 

لینک فیلم یازدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حمیدرضا پوراعتماد با عنوان «نقش نهادهای غیر رسمی در حفظ و ارتقای جایگاه علمی و حرفه‌ای روان‌شناسی »، شنبه 2 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k

لینک فیلم دوازدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر حمید یعقوبی با عنوان «روان‌شناسان، مراجعان و قوانین حمایتی»، شنبه 9 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637 

لینک فیلم سیزدهمین برنامه شنبه‌شبها؛ گفتگو با دکتر امیرهوشنگ مهریار با عنوان «روان‌شناسی و مسائل اجتماعی کلان»، شنبه 16 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid=1mvdepw0xiske

لینک فیلم چهاردهمین برنامه شنبه‌شبها؛ 
گفتگو با نورمحمد بخشانی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های روان‌شناسی؛ از آموزش تا کار حرفه‌ای، با تاکید به استان‌ها »، شنبه 23 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k 

لینک_فیلم پانزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر حمزه گنجی با عنوان « تعامل روان‌شناسی و خلاقیت»، شنبه 5 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link 

لینک فیلم شانزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با  دکتر ابوالقاسم نوری با عنوان « تعامل روان‌شناسی و خلاقیت»، شنبه 12 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQ4CD9bHEWj/?utm_medium=copy_link 

لینک فیلم هفدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با  دکتر شهریار شهیدی با عنوان «آموزش روان‌شناسی در ایران: عمل‌گرایی یا نظریه‌پردازی؟»، شنبه 19 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CRKCtUFHQre/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم هجدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر حبیب‌اله قاسم‌زاده با عنوان «آیندۀ روان‌شناسی بالینی در ایران»، شنبه 26 تیرماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CRcDzHhHU8A/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم نوزدهمین برنامه شنبه‌شبها، گفتگو با دکتر دکترمحمدکاظم واعظ موسوی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌ها در روان‌شناسی ورزشی»، شنبه 2 مردادماه

https://www.instagram.com/tv/CRuFXRCHkKZ/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیستمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر محمدرضا جلالی با عنوان «ضد روان‌شناسی»، شنبه 9 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSAIZ_uHP9J/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و یکمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSSLNDlH5sX/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و دومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CSkK14LH7gj/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و سومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان « دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CS2O2-BnhWi/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و چهارمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CTINpqon3k0/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و پنجمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌های علوم اعصاب در روان‌شناسی»، شنبه 13 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CTaP-nwno52/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و ششمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان « آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی »، شنبه 20 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CTsQNQ4DI5w/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و هفتمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر حسن حق‌شناس با عنوان «آزمون‌های نوروسایکولوژیک کاربردی »، شنبه 27 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CT-SAs-ryKD/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و هشتمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان «چرا روان‌درمانی اثر می کند؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایند محور فراتشخیصی»، شنبه 3 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CUQatKipJQS/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم بیست و نهمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر بنفشه غرایی با عنوان « ارزیابی و تشخیص: حلقۀ مغفول‌مانده در درمان»، شنبه 10 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CUibPImLzXS/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌امین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر حسین کاویانی با عنوان «روان‌شناسی ایران: از تئوری تا عمل»، شنبه 17 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CU0eGTmFP7P/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و یکمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر عباس پورشهباز با عنوان «کانون‌های ارزیابی: احراز شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای»، شنبه 24 شهریورماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CVGf1VYjnCi/?utm_medium=copy_link

سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران؛ با عنوان «مشارکت در ارتقای رشته و حرفۀ روان‌شناسی»

لینک فیلم سی‌ و دومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر ایمان دادرس با عنوان «کاربرد نگاه سیستمی در روان‌درمانی: از ضرورت تا واقعیت»، شنبه 1 آبان‌ماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CVYhTqkjTKB/?utm_medium=copy_link

لینک فیلم سی‌ و سومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر علی صاحبی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به کجا ره می‌سپارد؟ نقدی بر تشکیل کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره اسلامی »، شنبه 8 آبان‌ماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CVqh5okso8P/?utm_medium=copy_link

روان‌شناسان ارجمند؛ با اطلاع‌رسانی، اولین گام مشارکت خود را ایفا نمایید.

هر عضو، یک پیام رسان 
وب سایت انجمن www.iranpa.org     
کانال تلگرامی انجمن @iranpsyasso  
اینستاگرام انجمن @iranpsyasso

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق