انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

لینک برنامه‌های چهل‌گانۀ «شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران» در پایان فصل اول

  • صفحه اصلی
  • لینک برنامه‌های چهل‌گانۀ «شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران» در پایان فصل اول
لینک برنامه‌های چهل‌گانۀ «شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران» در پایان فصل اول

لینک برنامه‌های چهل‌گانۀ «شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران» در پایان فصل اول
 مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی

1-    گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان «رشته، حرفه و انجمن‌ روان‌شناسی ایران»، شنبه 22 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59d
2-    گفتگو با دکتر شیوا دولت‌‎‌آبادی با عنوان «اهمیت روان‌شناس بودن»، شنبه 29 آذرماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo 
3-    گفتگو با دکتر علی فتحی آشتیانی با عنوان «روان‌شناسی فرهنگی»، شنبه 6 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
4-    گفتگو با دکتر بهروز دولتشاهی با عنوان « بیمه خدمات روان‌شناسی: ضرورت، موانع و راهکارها »، شنبه 13 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
5-    گفتگو با دکتر لادن فتی با عنوان «چه کسی “صلاحیت” کسوت روان‌شناسی را دارد: نگاهی تحلیلی کاربردی به آموزش و ارزشیابی صلاحیت محور در ایران»، شنبه 20 دی‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr 
6-    به دلیل فنی برگزار نشد.
7-    گفتگو با دکتر محمود دژکام با عنوان «وضعیت روان‌شناسی ما در شرایط فعلی»، شنبه 4 بهمن 1399
https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4 
8-    گفتگو با دکتر ناصر صبحی قراملکی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: گنج در رنج»، شنبه 11 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4
9-    گفتگو با دکتر محمدعلی مظاهری با عنوان «اهمیت حرفه‌ای‌گری در خدمات روان‌شناسی»، شنبه 18 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl
10-    گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان «روان‌شناسی از برکلی تا اهواز»، شنبه 25 بهمن‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs 
11-    گفتگو با دکتر حمیدرضا پوراعتماد با عنوان «نقش نهادهای غیر رسمی در حفظ و ارتقای جایگاه علمی و حرفه‌ای روان‌شناسی »، شنبه 2 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k
12-    گفتگو با دکتر حمید یعقوبی با عنوان «روان‌شناسان، مراجعان و قوانین حمایتی»، شنبه 9 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637 
13-    گفتگو با دکتر امیرهوشنگ مهریار با عنوان «روان‌شناسی و مسائل اجتماعی کلان»، شنبه 16 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid=1mvdepw0xiske
14-    گفتگو با نورمحمد بخشانی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های روان‌شناسی؛ از آموزش تا کار حرفه‌ای، با تاکید به استان‌ها»، شنبه 23 اسفند‌ماه 1399
https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k 
15-    گفتگو با دکتر حمزه گنجی با عنوان « تعامل روان‌شناسی و خلاقیت»، شنبه 5 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link 
16-    گفتگو با دکتر ابوالقاسم نوری با عنوان «مسیر شغلی و زندگی یا روان‌شناس»، شنبه 12 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CQ4CD9bHEWj/?utm_medium=copy_link 
17-    گفتگو با دکتر شهریار شهیدی با عنوان « آموزش روان‌شناسی در ایران: عمل‌گرایی یا نظریه‌پردازی؟»، شنبه 19 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CRKCtUFHQre/?utm_medium=copy_link
18-    گفتگو با دکتر حبیب‌اله قاسم‌زاده با عنوان «آیندۀ روان‌شناسی بالینی در ایران»، شنبه 26 تیرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CRcDzHhHU8A/?utm_medium=copy_link
19-    گفتگو با دکتر محمدکاظم واعظ موسوی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌ها در روان‌شناسی ورزشی»، شنبه 2 مردادماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CRuFXRCHkKZ/?utm_medium=copy_link
20-    گفتگو با دکتر محمدرضا جلالی با عنوان «ضد روان‌شناسی»، شنبه 9 مردادماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CSAIZ_uHP9J/?utm_medium=copy_link
21-    گفتگو با دکتر عباس بخشی‌پور رودسری با عنوان «روان‌شناسی به مثابه علم»، شنبه 16 مردادماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CSSLNDlH5sX/?utm_medium=copy_link
22-    گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان «اهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات روان‌شناسی»، شنبه 23 مردادماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CSkK14LH7gj/?utm_medium=copy_link
23-    گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان « دیدگاه فراتشخیصی: فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ریزی درمان»، شنبه 30 مردادماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CS2O2-BnhWi/?utm_medium=copy_link
24-    گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با عنوان « در مسیر تحولات روان‌شناسی تربیتی: نوادگان حرفه‌اش»، شنبه 6 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CTINpqon3k0/?utm_medium=copy_link
25-    گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان « نقش تازه‌های علوم اعصاب در روان‌شناسی»، شنبه 13 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CTaP-nwno52/?utm_medium=copy_link
26-    گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان « آموزش روان‌شناسی در ایران: برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش‌های غیررسمی »، شنبه 20 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CTsQNQ4DI5w/?utm_medium=copy_link
27-    گفتگو با دکتر حسن حق‌شناس با عنوان «آزمون‌های نوروسایکولوژیک کاربردی »، شنبه 27 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CT-SAs-ryKD/?utm_medium=copy_link
28-    گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان «چرا روان‌درمانی اثر می کند؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایندمحور فراتشخیصی»، شنبه 3 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CUQatKipJQS/?utm_medium=copy_link
29-    گفتگو با دکتر بنفشه غرایی با عنوان « ارزیابی و تشخیص: حلقۀ مغفول‌مانده در درمان»، شنبه 10 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CUibPImLzXS/?utm_medium=copy_link
30-    گفتگو با دکتر حسین کاویانی با عنوان «روان‌شناسی ایران: از تئوری تا عمل»، شنبه 17 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CU0eGTmFP7P/?utm_medium=copy_link
31-    گفتگو با دکتر عباس پورشهباز با عنوان «کانون‌های ارزیابی: احراز شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای»، شنبه 24 شهریورماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CVGf1VYjnCi/?utm_medium=copy_link 
32-    گفتگو با دکتر ایمان دادرس با عنوان «کاربرد نگاه سیستمی در روان‌درمانی: از ضرورت تا واقعیت»، شنبه 1 آبان‌ماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CVYhTqkjTKB/?utm_medium=copy_link
33-    گفتگو با دکتر علی صاحبی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به کجا ره می‌سپارد؟ نقدی بر تشکیل کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره اسلامی »، شنبه 8 آبان‌ماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CVqh5okso8P/?utm_medium=copy_link
34-    گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه 15 آبان‌ماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CV8jzWnL2aj/?utm_medium=copy_link
35-    گفتگو با دکتر محمدابراهیم مداحی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: از اهداف آغازین تا وضعیت موجود»، شنبه 22 آبان‌ماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CWOnSoys9SG/?utm_medium=copy_link
36-    گفتگو با دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان «نیازهای بنیادی روانی و عطش آزادی»، شنبه 29 آبان‌ماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CWgoYdCNlX1/?utm_medium=copy_link
37-    گفتگو با دکتر بهمن بهمنی با عنوان « مشاورۀ توانبخشی: از ضرورت تا عمل»، شنبه 6 آذرماه 1400.
https://www.instagram.com/dr.bahman.bahmani/tv/CWyrMpcAFUo/?utm_medium=copy_link
38-    گفتگو با دکتر علیرضا آقایوسفی با عنوان «روان‌شناسی به مثابۀ حرفه: چالش‌ها و راهکارها»، شنبه 13 آذرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CXEqFzFv_Gr/?utm_medium=copy_link
39-    گفتگو با دکتر شهین علیایی زند با عنوان « سوء استفادۀ جنسی از کودکان: عبور از مرزهای ممنوعه»، شنبه 20 آذرماه 1400.
https://www.instagram.com/tv/CXWsu0isR_Q/?utm_medium=copy_link
40-    گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینههای همکاری »، شنبه 27 آذرماه 1400.

https://www.instagram.com/tv/CXovlsMMCAC/?utm_medium=copy_link

هر عضو، یک پیام رسان 
وب سایت انجمن www.iranpa.org     
کانال تلگرامی انجمن @iranpsyasso 
اینستاگرام انجمن @iranpsyasso

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق