انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

  • صفحه اصلی
  • طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

چکیده پایان‌نامه دکتر عبدالوهاب سیمین دانش آموخته دکتری روان‌شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر عبدالوهاب سیمین  پایان‎نامه‎ی دکتری تخصصی خود را ‎با عنوان «طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌­ای تحول­‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران» در بهمن 1397به اتمام رساند. 

پایان‎نامه‎ ایشان توسط اساتید راهنما دکتر عبدالزهرا نعامی،  دکتر  نسرین ارشدی و  دکتر سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی هدایت شد. 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه انجام گرفت. به این منظور تعداد 350 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه­های راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه (گرین­گلاس و شوارزر، 1991)، شخصیت پویا (بتمن و کرانت، 1993)، جهت­گیری هدف یادگیری (باتن و همکاران، 1996)، استرس شغلی (پارکر و دکوتیز، 1983)، توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر، 1995)، سازگاری شغلی (دیویس و لافکوئیست، 1984)، انگیزش شغلی (رایت، 2004)، عملکرد شغلی (پاترسون، 1922)، تعالی‌یابی شغلی (لاورنس، 2010)، بهزیستی حرفه­ای (ژانگ و همکاران، 2015)، تعهد سازمانی (بالفور و وکسلر، 1990) و خشنودی شغلی (اسپکتور، 1985) بود. داده‌ها از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه­ای تحلیل شدند. تحلیل­های الگویابی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را با داده­ها مورد حمایت قرار دادند. نتایج حاکی از اثر مثبت شخصیت پویا و جهت­گیری هدف یادگیری بر راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه، اثر منفی راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه بر استرس شغلی، اثر مثبت راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه بر توانمندسازی روانشناختی، سازگاری شغلی، انگیزش شغلی، عملکرد شغلی، تعالی‌یابی شغلی، بهزیستی حرفه­ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی، اثر منفی استرس شغلی بر انگیزش شغلی، اثر مثبت  توانمندسازی روانشناختی و سازگاری شغلی بر انگیزش شغلی، اثر مثبت انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی، تعالی‌یابی شغلی، بهزیستی حرفه­ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی و اثر غیرمستقیم راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه بر عملکرد شغلی، تعالی‌یابی شغلی، بهزیستی حرفه­ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی از طریق انگیزش شغلی بود. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهای یک مسیر حاصل شد.

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق