دومین گردهمایی پیش‌کسوتان انجمن روان‌شناسی ایران برگزار شد

با دعوت هیأت مدیرۀ انجمن روان‌شناسی ایران و دبیری خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی، دومین گردهمایی پیش‌کسوتان انجمن روان‌شناسی ایران، روز جمعه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در محل انجمن با حضور ۱۴ نفر از پیش‌کسوتان  برگزار شد. در این نشست برای این تشکل غیر رسمی، نامِ «جامعۀ روان‌شناسان پیش‌کسوت انجمن روان‌شناسی ایران» انتخاب شد و به‌طور اختصاصی بر اهداف تمرکز شد. اسامی پیش‌کسوتان حاضر