انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

شنبه شب‌ها

هجدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع: مراسم اولین سالگرد فراق استاد دکتر رضا زمانی

هجدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع: مراسم اولین سالگرد فراق استاد دکتر رضا زمانی توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود‎ میهمانان هجدهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر حمید پورشریفی، دکتر شیوا دولت آبادی، دکتر رضا پورحسین،سرکار خانم پریسا فرجی و جناب آقای انوشیروان رضایی* به میزبانی *دکتر حمید

هفدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه‌شب‌ها در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ با موضوع: مدیریت مراجع مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در اتاق درمان

 هفدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه‌شب‌ها در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ با موضوع: مدیریت مراجع مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در اتاق درمان توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمان هفدهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر مجید محمودعلیلو* (استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز) به میزبانی *دکتر حمید یعقوبی*(دانشیار روان‌شناسی بالینی، نایب رییس انجمن روان‌شناسی ایران)

شانزدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ با موضوع: تشخیص وظیفه کیست؟ روانپزشک، روان‌شناس بالینی یا هر دو؟

 شانزدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ با موضوع *تشخیص وظیفه کیست؟ روانپزشک، روان‌شناس بالینی یا هر دو؟* توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمانان شانزدهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر نورمحمد بخشانی* (استاد تمام گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان) و *دکتر محمدرضا شالبافان* (دبیر انجمن روان‌پزشکان ایران)

پانزدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ با موضوع *چالش های رازداری در زوج درمانی*

پانزدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ با موضوع *چالش های رازداری در زوج درمانی* توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمانان پانزدهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر فرشته موتابی* (روانشناس بالینی و عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی) ، به میزبانی *دکتر حمید یعقوبی* (دانشیار روان‌شناسی بالینی،

چهاردهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ با موضوع جایگاه کار تیمی در روان‌پزشکی و روان‌شناسی

چهاردهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ با موضوع *جایگاه کار تیمی در روان‌پزشکی و روان‌شناسی* توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمانان چهاردهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر سیدوحید شریعت* (رییس انجمن روان‌پزشکان ایران) ، دکتر حمید پورشریفی (رییس انجمن روان‌شناسی ایران) و دکتر بهروز دولتشاهی (رییس انجمن روان

سیزدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ با موضوع روانشناسی فقط بالینی نیست: ظرفیت ها و کاربست های روانشناسی تربیتی

 سیزدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ با موضوع *روانشناسی فقط بالینی نیست: ظرفیت ها و کاربست های روانشناسی تربیتی* توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمان سیزدهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر حمیدرضا حسن آبادی* (دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی) به میزبانی *دکتر حمید یعقوبی* (دانشیار روان‌شناسی بالینی، نایب

دوازدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ نهم دی ماه ۱۴۰۲ با موضوع *روان‌شناسی فقط بالینی نیست: کارآفرینی در روان‌شناسی ورزش*

 برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ نهم دی ماه ۱۴۰۲ با موضوع *روانشناسی فقط بالینی نیست: کارآفرینی در روانشناسی ورزش* توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمان دوازدهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر خسرو حمزه* (متخصص روانشناسی ورزش) به میزبانی *دکتر حمید یعقوبی* (دانشیار روان‌شناسی بالینی، نایب رییس انجمن روان‌شناسی ایران) هستند. زمان برگزاری:*شنبه-

یازدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه‌شب‌ها در تاریخ یازدهم آذرماه ۱۴۰۲ با موضوع *بیمه خدمات روان‌شناسی: فرصت‌ها، چالش‌ها و پرسش‌ها*

یازدهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ با موضوع *بیمه خدمات روانشناسی: فرصت ها، چالش ها و پرسش ها* توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمان یازدهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر محمداسماعیل کاملی* (مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران) به میزبانی *دکتر حمید یعقوبی* (دانشیار روان‌شناسی بالینی،

دهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ سیزدهم آبان ماه ۱۴۰۲با موضوع *روان‌شناسی سلامت: ظرفیت‌ها و کاربست‌ها* از سری برنامه‌های روان‌شناسی فقط بالینی نیست

دهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ سیزدهم آبان ماه ۱۴۰۲ با موضوع *روان‌شناسی سلامت: ظرفیت‌ها و کاربست‌ها* از سری برنامه‌های *روان‌شناسی فقط بالینی نیست*، توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمان دهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر رضا باقریان سرارودی* (استاد روان‌شناسی سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) به میزبانی *دکتر نادر منیرپور*

نهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ بیست و دومِ مهر ماه ۱۴۰۲ با موضوع *مرزهای صلاحیت حرفه‌ای*

نهمین برنامه از دومین دوره نشست شنبه شب‌ها در تاریخ بیست و دومِ مهر ماه ۱۴۰۲ با موضوع *مرزهای صلاحیت حرفه‌ای* توسط انجمن روان‌شناسی ایران برگزار می‌شود میهمان نهمین شنبه‌شبِ ما، *دکتر محمود دژکام* (روان‌شناس بالینی) به میزبانی *دکتر حمید یعقوبی* (نائب رییس انجمن روان‌شناسی ایران) هستند.  زمان برگزاری: *شنبه- بیست و دومِ مهر ماه-

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق