انجمن روانشناسی ایران

انجمن روان‌شناسی ایران

ویدئوهای شنبه شب

لینک برنامه‌های چهل‌گانۀ «شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران» در پایان فصل اول

لینک برنامه‌های چهل‌گانۀ «شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران» در پایان فصل اول مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی ۱-    گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان «رشته، حرفه و انجمن‌ روان‌شناسی ایران»، شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹https://www.instagram.com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59d2-    گفتگو با دکتر شیوا دولت‌‎‌آبادی با عنوان «اهمیت روان‌شناس بودن»، شنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo 3-    گفتگو با دکتر علی فتحی آشتیانی با

لینک گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینه های همکاری»، شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰

لینک فیلم چهلمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر سیدحسین سراج‌زاده با عنوان «روان‌شناسی و جامعه‌شناسی: تفاوت‌ها و زمینههای همکاری »، شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CXovlsMMCAC/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی لینک محل برگزاری برنامه‌هاhttps://www.instagram.com/iranpsyasso لینک برنامه‌های قبلی لینک فیلم اولین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان «رشته، حرفه و

لینک گفتگو با دکتر شهین علیایی زند با عنوان « سوء استفادۀ جنسی از کودکان: عبور از مرزهای ممنوعه»، شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰

سی‌ و نهمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران لینک فیلم سی‌ و نهمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر شهین علیایی زند با عنوان « سوء استفادۀ جنسی از کودکان: عبور از مرزهای ممنوعه»، شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CXWsu0isR_Q/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی لینک

لینک گفتگو با دکتر علیرضا آقایوسفی با عنوان «روان‌شناسی به مثابۀ حرفه: چالش‌ها و راهکارها»، شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰

سی‌ و هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران لینک فیلم سی‌ و هشتمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر علیرضا آقایوسفی با عنوان «روان‌شناسی به مثابۀ حرفه: چالش‌ها و راهکارها»، شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CXEqFzFv_Gr/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی لینک محل برگزاری برنامه‌هاhttps://www.instagram.com/iranpsyasso لینک

لینک گفتگو با دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان «نیازهای بنیادی روانی و عطش آزادی»، شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰

لینک فیلم سی‌ و ششمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان «نیازهای بنیادی روانی و عطش آزادی»، شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CWgoYdCNlX1/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی لینک محل برگزاری برنامه‌هاhttps://www.instagram.com/iranpsyasso لینک برنامه‌های قبلی لینک فیلم اولین برنامه شنبه‌شبها: گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان «رشته، حرفه

لینک گفتگو با دکتر ابراهیم مداحی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: از اهداف آغازین تا وضعیت موجود»، شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سی‌ و پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران لینک فیلم سی‌ و پنجمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر محمدابراهیم مداحی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: از اهداف آغازین تا وضعیت موجود»، شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CWOnSoys9SG/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی لینک

لینک گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سی‌ و چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران لینک فیلم سی‌ و چهارمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان «روان‌درمانی در جامعۀ مرزی»، شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CV8jzWnL2aj/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی لینک محل برگزاری برنامه‌هاhttps://www.instagram.com/iranpsyasso لینک برنامه‌های قبلی لینک

لینک گفتگو با دکتر علی صاحبی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به کجا ره می‌سپارد؟ نقدی بر تشکیل کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره اسلامی »، شنبه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سی‌ و سومین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران لینک فیلم سی‌ و سومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر علی صاحبی با عنوان «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به کجا ره می‌سپارد؟ نقدی بر تشکیل کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره اسلامی »، شنبه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰.

لینک گفتگو با دکتر ایمان دادرس با عنوان «کاربرد نگاه سیستمی در روان‌درمانی: از ضرورت تا واقعیت»، شنبه ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰

سی‌ و دومین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران لینک فیلم سی‌ و دومین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر ایمان دادرس با عنوان «کاربرد نگاه سیستمی در روان‌درمانی: از ضرورت تا واقعیت»، شنبه ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CVYhTqkjTKB/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفى لینک برنامه‌های قبلی

لینک گفتگو با دکتر عباس پورشهباز با عنوان «کانون‌های ارزیابی: احراز شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای»، شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰

سی‌ و یکمین برنامه از سلسله برنامه‌های زندۀ اینستاگرامی شنبه شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران لینک فیلم سی‌ و یکمین برنامه شنبه‌شب‌ها با انجمن روان‌شناسی ایران، گفتگو با دکتر عباس پورشهباز با عنوان «کانون‌های ارزیابی: احراز شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای»، شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰. https://www.instagram.com/tv/CVGf1VYjnCi/?utm_medium=copy_link مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفی لینک برنامه‌های قبلی لینک فیلم

دفتر انتشارات انجمن
  • دفتر نشریه بین المللی روان‌شناسی:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر

تلفن :19-88770011

  • دفتر نشریه روان‌شناسی معاصر:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

 
آدرس انجمن روان‌شناسی ایران:

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ٣٧، طبقه سوم

کدپستی: 

1555716755

تلفن:  09367740873 (ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهاشنبه، از ساعت 9 الی 14)

فکس: 86120659

کلیه حقوق برای انجمن روانشناسی ایران محفوظ است. – 1400©

طراحی سایت توسط شرکت مهندسی اشاره شرق