مجله دانش روانشناسی شماره ۱۶

400,000 ریال

دسته:

Description

دانش روان­شناسی

علمی – ترویجی

دوفصلنامه / دوره دوم / شماره شانزدهم، بهار و تابستان ۱۴۰۱ / ۴۰۰۰۰ تومان

 

ISSN 2676 – 4210

 

در این شماره می­خوانیم

  • سخن سردبیر/ آگاهی؛ راهکاری برای ارتقاء‌ خود
  • شهرت در روان­شناسی و آسیب­شناسی روانی
  • اثربخشی ذهن­آگاهی بر تحمل پریشانی
  • تقویت شناخت با بازی­های دیجیتال
  • صمیمیت و دل­زدگی زناشوئی با واسطه­گری خودارزشمندی
  • خودتخریب­گری؛ چیستی٬ چرایی و سنجش
  • استیصال؛ مضمون روان­شناختی خودکشی در یک­صدساله اخیر
  • اختلال افسردگی؛ سبب­شناسی٬ آسیب­ها و مداخلات درمانی
  • همسرآزاری در دوران پساکرونا
  • ابعاد فرزندپروری و بحران کرونا