مجله دانش روانشناسی شماره ۲

100,000 ریال

دسته:

Description

نشریه دانش روان‌شناسی

علمی  ـ  ــترویجی

سال اول  ، شماره    دوم ، مهر وآبان 1393

در این شماره می­خوانیم:

 

  سخن سردبیر
   ارتقاء صلح درونی بر هوش هیجانی شهروندان و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی
   من فقط می‌خواهم شاد باشم!

تله شادمانی(قسمت اول)

  سوگ
   تفکر مثبت
  آزار جنسی کودکان؛ کودکی به تاراج رفته
   راه‌های مقابله با استرس شغلی
   نبوغ در همه ما
  مادر آشفته حال
  هیجان در روابط زوجین
   سندرم استرس جا به جایی در سالمندان
   «هورمون عشق» در رابطه مادر و کودک
   رابطه تیپ شخصیتیD  و بیماری‌های قلبی