مجله دانش روانشناسی شماره ۸

100,000 ریال

دسته:

Description

 

دانش روان­شناسی

علمی ترویجی

دوفصلنامه دوره دوم، شماره هشتم، بهار و تابستان 1397/10000 تومان

 

در این شماره می­خوانیم

سخن سردبیر

کاهش پرخاشگری کودکان نافرمان با آموزش همدلی و ادراک از پیآمد رفتار

کاهش پرخاشگری و افزایش جرئت­مندی دانش­آموزان با آموزش مهارت­های ارتباطی

نقش شیوه­های فرزندپروری مادران در پیش­بینی مهارت حل مسئله و کنترل هیجانی در دختران نوجوان

فرزندان خود را دوباره بیافرینید (بخش اول)

ذهن­آگاهی، شاه کلید ارزیابی مثبت دوباره (بخش دوم)

اثربخشی تکنیک­های تنظیم هیجان بر الکسی تایمیا و شدت بیماری  سندرم روده تحریک پذیر

نقش حمایت اجتماعی در افزایش کیفیت زندگی والدین کودک اوتیسم

درمان هستی‌شناسی بر اضطراب و عزت­نفس

رویکرد روان­شناسی تکاملی با تاکید بر نظریه میلون

اثر منفی ناپایداری رفتار اجتماعی بر روابط بین-فردی

شناخت اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنیک

رابطه بین ویژگی‌ شخصیتی برون­گرایی و راهبردهای یادگیری خودگردان با انگیزش تحصیلی

اهمیت کاربرد زبان بدن در تدریس و مدیریت کلاس

مطالعه مقدماتی دروس خواندن ابتدایی برای کودکان نشانگان داون

تاثیرات برنامه چندحسی بر دانش­آموزان خوانش­پریش (نارساخوان):تشخیص و تسلط بر حروف الفبا

پیشگیری از آلزایمر